Sitemenu

vrijdag 9 september 2022
left
content-main

jaarlijkse mestgiften

Bodem in bedrijf

Herman Manenschijn: "Stikstofgift niet verder beperken" - special: Bodem en gras
De zandgrond van een Drentse melkveehouder wordt jaarlijks onderworpen aan een bodemanalyse. Afwijkingen worden daardoor vroegtijdig gesignaleerd

Nieuws

De aanvraag van het ministerie van LNV om ook de komende vier jaar gebruik te mogen maken van derogatie is positief beoordeeld door het Nitraatcomité van de EU.

Ook de komende vier jaar mogen Nederlandse veehouders gebruik maken van derogatie
right