Sitemenu

maandag 12 september 2022
left
content-main

investering

"Meer dan koeien melken"

Vrijheid motiveert gebroeders Hahn tot investeringen in fokkerij
De veranderingen, die na de eenwording mogelijk waren en nog aan de gang zijn, op een Oostduits melkveebedrijf

Geld steken in gebakken lucht

Investeren in melkquotum blijft populair in enquete Veeteelt en Interview-NSS
400 melkveehouders spreken hun investeringsvoorkeur uit, welke mogelijkheid ook aan 4 investeringsspecialisten werd geboden

Koe van schatbare waarde

Nederlandse deelnemers EDF-studieclub investeren gemiddeld 34.000 euro per koe - special: Koe en geld
3 artikelen over de investeringshoogtes per koe in de diverse EU-landen, de investering in melkquota bij Nederlandse melkveehouders en en in 't laatste artikel komt de voorzitter van de European Dairy

Marges in mechanisatie

Nauwelijks saldoverschillen tussen 'mechanisatieboer' en 'koeienboer' - special: Koe en mechanisatie
ABAB-accountants analyseerden jaarcijfers van 603 melkveehouders om uit te zoeken of er verschillen te vinden waren in het uiteindelijke saldo van veehouders die vrijwel al het mechanisatiewerk in eig

'Eerst quotum, dan machines'

Lage mechanisatiekosten voor Jan van der Staak door minimale investeringen in nieuwe machines - special: Koe en mechanisatie
Een veehouder aan 't woord wiens prioriteiten niet liggen in een nieuwe grotere voermengwagen

Melkquotum, last of lust?

Veeteelt-onderzoek: ondanks hoge quotumkosten blijft investeren in melkquotum favoriet
Bespreking van de resultaten van een onderzoek onder 350 Nederlandse en 150 Vlaamse melkveehouders over het melkquotumsysteem en over eigen investeringsvoorkeuren.

Betaalt comfort zich uit?

Hogere productie en gezondere klauwen na welzijnsverbeterende maatregelen
In een studie is bij 30 melkveebedrijven in Noord-Nederland nagegaan wat de effecten zijn van investeringen in koecomfort op productie en klauwgezondheid.

"We gaan nu winst pakken"

Investeerder Jan Bruinsma: "Een groot bedrijf heeft als nadeel dat je er sloten geld in kwijt kunt"
Een Nederlandse investeerder vertelt over de moeizame start van zijn Tsjechische avontuur: een bedrijf dat 1.700 ha omvatte met 900 Fleckviehkoeien, 200 stieren en 130 man personeel.

Vizier op bedrijfsontwikkeling

Alfa-adviseur Christien Ondersteijn: "Niet-groeiers zullen andere inkomstenbronnen moeten opzoeken"
Accountantskantoor Alfa doet een voorspelling voor de bedrijfsontwikkeling in de melkveehouderij over de jaren 2006 t/m 2010 voor het bedrijfssaldo, de niet-toegerekende kosten en de beschikbare gelde

Aflossen is ook investeren

Jappie Rijpma: 'Bij hoge melkprijs is fors investeren onverstandig'
Wat is er gebeurd met de verbeterde melkopbrengsten uit 2007?
right