Sitemenu

vrijdag 9 september 2022
left
content-main

interviews

"Kwaliteitsvlees uit de melkveesector"

Wynand Offenberg wil via internationale vleesprijsvergelijking meer transparantie van de productiekolom
De voorzitter van de werkgroep Rundvlees van LTO Nederland zegt in een interview zijn beleid op de binnenlandse consumptiemarkt te concentreren

'Streng BSE-beleid doorzetten'

Divisiehoofd ID-Lelystad Andre Bianchi ondersteunt het huidige BSE-beleid
Een interview met het hoofd van de divisie wettelijke en dienstverlenende taken van ID-Lelystad, die in opdracht van het Ministerie van LNV de leiding heeft over de opzet van het laboratorium voor het

'Gewoon vertellen wat je ziet'

Amerikaanse hoofdinspecteur Dan Cnossen wil keuringsformulier internationaal uniformeren
De Amerikaanse hoofdinspecteur Cnossen wil een eenduidige beschrijving van de koe. De definitie van voorhand zou beter moeten

'We zeggen niet meer klakkeloos ja'

Janneke van Wagtendonk wil voor vertrek ethische discussie afronden
De manager van de afdeling Research & Development van Holland Genetics beantwoordt vragen omtrent het klonen van dieren, transgenese en mogelijk aanbod van gesekst sperma op de markt

'Alle stieren hebben een afwijking'

Zoektocht naar status Celsius brengt Bendixen en Nielsen dichter bij waarheid CVM
Een vraaggesprek met de Deense ontdekkers van Complex Vertebral Malformation omtrent hun onderzoek

'Geen meerprijs voor weidegang'

Zuivelvoorzitter Arie Aalberts maakt zich sterk voor compleet waarborgsysteem
Bestuursvoorzitter van Friesland Coberco Dairyfoods spreekt zijn gedachten uit over de toekomst van de Nederlandse melkveehouderij

"Voedsel producent prachtig vak"

Aalt Dijkhuizen: "Nederlandse veehouder zeer capabel om toegevoegde waarde te leveren"
De directeur van Nutreco, die zelf ook deelnam aan de Commissie Wijffels, ziet in dit interview de nodige aangrijpingspunten voor melkveehouders in het rapport van Wijffels

'Weinig kans op hervatten enten'

MKZ-problematiek moet volgens Huirne en Berentsen discussie openen over diertransporten
De voor- en nadelen van wel of niet vaccineren tegen mond- en klauwzeer worden tegenover elkaar gezet, waarbij de heren Huirne en Berentsen van de leerstoel Agrarische Bedrijfseconomie van Wageningen
right