Sitemenu

vrijdag 9 september 2022
left
content-main

interviews

Groen licht voor DeltaMilk

Voorzitter Teunis Sterk: 'De kaasfabriek in Blekensgraaf geeft afzetzekerheid over de lange termijn en een bovengemiddeld rendement'

Maandenlang heeft leveranciersvereniging DeltaMilk gewerkt aan de overname van de kaasfabriek van FrieslandCampina in Bleskensgraaf.

Melkkwaliteit op de korrel

Hoofd relatiebeheer MCC Koen Lommelen: "Meer aandacht voor preventie"
Het project 'Gezonde en economische melkwinning' werd eind 2006 na 4 jaar afgesloten.

Antibioticagebruik te lijf

Voorman dierenartsen Edwin Visser wil zelf medicijnen blijven afleveren
Het is zinvol om te weten hoeveel antibiotica er in de melkveehouderij gebruikt worden, vindt Edwin Visser, voorman van de rundveedierenartsen.

'Productiebeheersing moet'

ABS-voorzitter Hendrik Vandamme wil hele zuivelketen verder groeperen
Sinds april 2009 neemt melkveehouder Hendrik Vandamme uit Oostende het voorzitterschap van het Algemeen Boerensyndicaat ABS waar.

Duurzaamheid is business

Rabobank-directeur Bart Jan Krouwel: "Maatschappelijk verantwoord ondernemen is nodig om te kunnen overleven"
‘Duurzaamheid is niet idealistisch, het is reële business.’ De loopbaan van Rabobank-directeur Bart Jan Krouwel staat in het teken van maatschappelijk verantwoord ondernemen.

"Voorloperfunctie is niet altijd reëel"

Veehouderijonderzoek Animal Sciences Group volgens directeur Paul Vriesekoop weer financieel gezond
Door de reorganisatie bij de Animal Sciences Group van Wageningen UR stonden de ontwikkelingen afgelopen jaren op een laag pitje.

"Pak mastitis aan in de droogstand"

Martin Green signaleert veel verschillen in hoeveelheid uierontsteking tussen melkveebedrijven
In Nederland ligt het percentage klinische mastitis rond de 25%. In Engeland blijkt tussen de 50 en 60% van de koeien jaarlijks een zichtbare uierontsteking op te lopen.

Tussen boeren en koeien

'Regiowerker' Berend Wiarda neemt na ruim dertig jaar afscheid
Op 1 juni 2008 vertrekt Berend Wiarda bij CR Delta na 32 jaar werkzaam te zijn geweest in de veeverbetering. Een terugblik op zijn loopbaan

Voorbereid op vrijere zuivelmarkt

Milcobeldirecteur Patric Buggenhout: "De coöperatie is niet de stofzuiger voor de ogenblikken dat het slecht gaat"
Een gesprek met de algemeen directeur van de grootste Vlaamse zuivelcoöperatie Milcobel. Een nieuwe uitdaging vormt het loodsen van de zuivelcoöperatie richting een vrijere markt

Inspelen op de omgeving

Henk Westeneng: "Ik hoop dat ik te pessimistisch ben met een melkprijs van 33 à 34 cent"
Een zuivelmarkt die zich anders ontwikkelde dan verwacht, stijgende voerprijzen en een tijdperk zonder melkquotum.
right