Sitemenu

vrijdag 9 september 2022
left
content-main

interviews

Werken in twee werelden

Sybren Attema: "Alleen gescheiden melkstromen wanneer dat voor veehouder en zuivelfabriek extra marge oplevert" - Sybren Attema & innovatie
Een interview met de voorzitter van het bestuur en tevens voorzitter van de raad van commissarissen van Friesland Foods over de markt buiten Nederland, het belang van buitenlandse investeringen en het

Visie 2010 in praktijk

Denis Volckaert: "Overgang naar mpr heftig in Vlaanderen, in Nederland zelfsturende ki-teams van start"
In de afgelopen maanden is de organisatie van de rundveecoöperatie CRV aangepast voor uitvoering van de plannen met het oog op Visie 2010.

Nieuws

Niet de techniek, maar de te volgen strategie is tussen het GES en de NVO het pijnpunt in de discussie rond genomic selection.

Volgens Roel Veerkamp heeft de markt een apart product gemaakt van genomicstieren

Boeren, besturen, de baan op

Nieuw CRV-hoofdbestuurslid Dirk Ryckaert: "Een Vlaming zegt niet snel 'onze VRV'"
Interview met een jonge Vlaamse melkveehouder, die tot de raad van commissarisen van CRV Holding toetrad

Afhankelijkheid creëren

Willem Lugtenberg: 'Melkleverstop is een investering in betere marktposities'
Hij kan een coöperatief gedachtegoed niet rijmen met de opstelling van zuivelcoöperaties in zowel Nederland als Duitsland tijdens de leverstop dit voorjaar.

Geleidelijk af van quotum

Landbouweconoom Martin van Driel: "Quotum is geen doel op zich"
Met 2015 in het vooruitzicht komt ook de afschaffing van de melkquota steeds dichterbij.

'Behandelen is laatste keus'

Ruth Zadoks pleit voor strenge selectie bij behandelen van mastitiskoeien
Een koe met mastitis vraagt om daadkracht.

Dipje van 2009

Jacob van Dijk: "Wij baseren ons beleid niet op de waan van de dag"
Rustig blijven is het advies van Friesland Bank, nu het economisch tegenzit.

Gezond, maar onvruchtbaar

Robert Gilbert: 'Vroege aanwezigheid coli in baarmoeder is voorspeller van subklinische baarmoederontsteking'
Koeien, die 60 dagen na afkalven nog geen tochtigheid tonen, hebben volgens de Amerikaanse specialist in vruchtbaarheid en voortplanting, Robert Gilbert, veelal subklinische baarmoederontsteking.
right