Sitemenu

zondag 11 september 2022
left
content-main

internet

Veeteelt: multimediaal van alle markten thuis

Facebook-pagina Veeteelt ook buiten de melkveesector meteen populair
Een vernieuwde website en nieuwsbrief. En een nieuwe Facebook-pagina. Veeteelt is multimedialer dan ooit. Dat ziet er niet alleen anders uit, de berichtgeving per kanaal is ook anders.

Splinternieuwe site Veeteelt.nl

Volg Veeteelt via nieuwe website, digitale nieuwsbrief en Facebook-pagina
Al gezien, de nieuwe site van Veeteelt? Op deze pagina’s krijgt u een inkijkje in de tabbladen Fokkerij, Melkwinning en Huisvesting.

Veeteelt.nl vernieuwd

Nieuwe website, digitale nieuwsbrief en Facebook-pagina voor Veeteelt
De website van Veeteelt is in een nieuwe jas gestoken. Naast een nieuwe vorm is er volop aandacht voor belangrijke economische kengetallen en interactie met de lezers via blogs en Facebook.

Calciumgebrek in beeld

Sneltest voor calciumgebrek helpt bij vroegtijdig opsporen transitieproblemen
Een calciumgebrek bij afkalven wordt door de melkveehouder lang niet altijd opgemerkt.

Multimediaal managen

Met apps op smartphones snel gegevens uitwisselen uit de melkveepraktijk
Voer bestellen, kalvende of tochtige koeien zien: het toepassingsgebied van smartphones groeit ook voor melkveehouders met de dag.

Boerenleven in 140 tekens

Lisanne Oskam doet via Twitter verslag van leven op melkveebedrijf - boer in beeld
Er wordt druk gras geschud voor de balen en de melkrobots en de mestrobot zijn vandaag geleverd.' Of: 'Druk dagje. Gezellig dagje.

Melkweg2020.nl van start

Dagelijks nieuwe items van zes veehouders over hun strategische beslissingen op weg naar het quotumloze tijdperk
De website www.melkweg2020.nl vormt het knooppunt van het project Melkweg 2020, waarin Accon avm, CRV en Veeteelt zes veehouders volgen op weg naar het quotumloze tijdperk.

Meer profiteren van internet

Vernieuwd online managementpakket moet administratie makkerlijker maken
Op 1 december 2010 vond de aftrap plaats van het vernieuwde online managementpakket van CRV, VeeManager 2.0.

Website helpt bij diagnose

Van Stad tot Wad biedt online kennis aan om antibioticagebruik te verlagen
De noordelijke dierenartsenpraktijk ‘Van Stad tot Wad dierenartsen’ heeft een website gelanceerd, die de veehouder helpt de juiste diagnose te stellen, de juiste keuze voor de behandeling te maken en

Helft melkveehouders dagelijks op internet

Digitale informatiesnelweg vooral gebruikt voor verkenning en data-uitwisseling
In tien jaar tijd steeg de internetcommunicatie enorm. In de melkveesector neemt de digitale informatiesnelweg in het dagelijkse management een steeds vastere rol in.
right