Sitemenu

donderdag 9 juli 2020
left
content-main

internationale vergelijkingen

Ierland goed bewapend tegen lage melkprijs

Weiden van februari tot december bezorgt de Ieren sterke concurrentiepositie
De melkveehouderij in Nederland en Vlaanderen kan veel leren van de Ierse. De Ierse veehouder maakt optimaal gebruik van zijn weidegras en weet zo een volwaardig gezinsinkomen te behalen.

Interbull-fokwaarden, buitenland

De overzichten van fokwaarden van januari 2008 van stieren van diverse rassen uit Canada, Scandinavië, Duitsland, Frankrijk, Groot-Brittannië, Italië, Spanje, Tsjechië en de VS

Interbull-fokwaarden, buitenland

Overzicht van de Interbull-fokwaarden januari 2009 buitenlandse stieren (gerangschikt binnen landen op nvi) voor Canada, Scandinavië, Duitsland, Frankrijk, Groot-Brittannië, Italië, Spanje, Tsjechië,

Interbull-fokwaarden, buitenland

Overzicht van de Interbull-fokwaarden april 2009 van buitenlandse stieren (gerangschikt binnen landen op nvi) voor Canada, Scandinavië, Duitsland, Frankrijk, Groot-Brittannië, Italië, Spanje, Tsjechië

Steeds meer één wereld

Jelle Zijlstra: "Wereldwijd zijn melkveehouders met schaalvergroting en prijsfluctuaties bezig" - special Koe en geld
De ontwikkelingen gaan snel in de melkveehouderij. Schaalvergroting en prijsschommelingen spelen een steeds grotere rol. Hoe spelen veehouders in het buitenland daarop in?

Senioren aan de macht

Stieren met fokstierdochters combineren hoge betrouwbaarheid met hoge cijfers voor nvi
Kian doet het bij roodbont, O Man bij zwartbont. Ze zijn op leeftijd, maar de 2 zijn al hun jongere collega’s de baas en voeren het nvi-klassement aan. Er zijn meer senioren met een hoge klassering
right