Sitemenu

vrijdag 17 september 2021
left
content-main

internationale vergelijkingen

Met 90 koeien concurrerend

Zwitserland hoogste melkprijs en Nieuw-Zeeland laagste kostprijs blijkt uit internationale vergelijking
Een vergelijking van het ondernemersinkomen op melkveebedrijven in verschillende landen met vermelding van het aantal melkkoeien, waarbij Nederlandse melkveebedrijven in 3 uitvoeringen worden weergege

Aanpak in één weidegang

Chemische bestrijdingsmiddelen nog steeds het meest populair tegen onkruid in de maïsteelt - special Gewasbescherming
Vergelijking van de onkruidbestrijdingsaanpak in de Vlaamse maisteelt t.o.v. die van de Nederlandse

Bewust gebruik geneesmiddelen

Wiel van den Ekker: 'Nederland registreert beter voor melkvee, België voor vleesvee': special Gezondheid
Een Belgische en Nederlandse dierenarts spreken over het nut van een goede registatie en het gebruik van diergeneesmiddelen in beide landen

Interbull-fokwaarden

Buitenland
Presentaties van de Interbull-fokwaarden van mei 2004 voor zwartbontstieren buitenland: Australië, Canada, Denemarken, Duitsland, Frankrijk, Groot-Brittannië, Italië, Spanje, VS; en verder van roodbon

Waarde van Interbull

Interbull-fokwaarde beter bruikbaar dan buitenlandse fokwaarde
In hoeverre komen de Interbull-fokwaarden overeen met de later nationaal gerealiseerde fokwaarden (in Nederland en Vlaanderen)?

Interbull-fokwaarden buitenland

Presentatie van de Interbull-fokwaarden november 2004 zwartbontstieren uit het buitenland: Australië, Canada, Denemarken, Duitsland, Frankrijk, Groot-Brittannië, Italië, en de VS

Interbull-fokwaarden

Buitenland
Presentatie van fokwaarden van augustus 2004 van zwartbontstieren van Australië, Canada, Denemarken, Duitsland, Frankrijk, Groot-Brittannië, Italië, Spanje en de V.S

Interbull-fokwaarden buitenland

Presentatie van de Interbull-fokwaarden mei 2005 van zwartbontstieren uit diverse landen: Australië, Canada, Denemarken, Duitsland, Frankrijk, Groot-Brittannië, Italië, Tsjechië, en de VS

Interbull-fokwaarden

Buitenland
Presentatie van Interbull-fokwaarden november 2005 van stieren uit diverse landen: Australië, Canada, Denemarken, Duitsland, Frankrijk, Groot-Brittannië, Italië; Spanje, en de V.S.
right