Sitemenu

donderdag 4 maart 2021
left
content-main

inteelt

Genus neemt Holsteinsprongen in veranderende Engelse fokkerijkoers

Een van de grootste Britse fokkerij-organisaties is bezig de achterstand in de Holsteinisatie weg te werken

Wereldwijde Holsteinbloedlijnen

Een wereld van verschil tussen Jacob 2 en Etazon Celsius
Ruim een eeuw geleden ontdekten Amerikaanse kopers de Nederlandse zwartbonte in Noord-Holland en Friesland. Hier de geschiedenis van de Holstein-Friesian fokkerij

Inteelt betekent risico

Optimaal fokprogramma nog altijd in discussie bij fokkerijdeskundigen
Ingegaan wordt op vragen als: Wat is inteelt? Wat zijn de gevolgen ervan? Is inteelt gericht te gebruiken? Kunnen de risico's ervan beperkt worden?

Inteelt is beheersbaar

TopSelect geeft in fokprogramma ruimte aan stiervaders en stiermoeders met lage verwantschap
Uitleg van de uitgangspunten van een computerprogramma dat de gemiddelde verwantschap bij de keuze van generatievaders en -moeders in de gaten houdt en de toename van de gemiddelde verwantschap probee

Fijn tot op het bot

Rode dikbillen helpen Kees en Johan Ligthart quotum vol te melken
Reportage van een bedrijf, waar men rode dikbillen houdt voor de melk en voor het vlees. De veestapel is door de broers o.a. via inteelt opgebouwd

Temperamentvolle Alie's

Inteeltproduct Glory Box komt uit echte doe-het-zelfwerkstal
Via de ervaringen van een melkveehouder met een aantal Alies en de stier Glory Box wordt de hele Alie-familie belicht

Fokkerij en kruisen

Kruisingseffect op duurzaamheid groter dan op productie - Fokkerijserie
In het 9e artikel van de Fokkerijserie wordt ingegaan op de voor- en nadelen van kruisen en op de verschillende mogelijkheden. Ook komen fokkerij en inteelt aan bod

Familieteelt op 'Haubois'

Reino 24 was een fokkoe van bijzonder formaat: preferente stammoeder met 48 punten
De Friese topstallen van weleer verloren hun glans, maar in eigen provincie en ook in Limburg kregen de Hauboisstieren nog lang waardering.
right