Sitemenu

zaterdag 10 september 2022
left
content-main

inteelt

Niet inteelt, maar verwantschap bepaalt

Inteelt lijkt bij zwartbont voorzichtig op zijn retour, maar oplettendheid blijft meer dan nodig
Binnen de populatie Nederlandse en Vlaamse zwartbonten daalt de inteeltgraad sinds drie jaar voorzichtig. De invloed van O Man en zijn tijdgenoten is echter nog niet inzichtelijk.

Eiwit dé trend na 2015

GES voegt nieuwe kengetal 'verwantschap' toe aan fokwaardeschatting
Stichting GES organiseerde in Wezep een bijeenkomst voor veehouders over de rol van de fokkerij in het quotumloze tijdperk.

Inzetten op inteelt

Inteelt is van alle tijden. Het aandeel Stadel-, Kian- en Lightningbloed tiert welig op de roodbontstierenkaart.

Invloed van kruisingseffekten - heterosis en rekombinatie - op de fokwaardeschatting

In dit artikel wordt uiteengezet hoe groot kruisingseffecten zijn en in hoeverre ze van invloed kunnen zijn op de fokkerij, in het bijzonder op de geschatte fokwaarden

Inteelt sluipend gevaar

Grote bijdrage van individuele stier terugdringen om zorgelijke inteelttrend om te buigen
Gewaarschuwd wordt tegen de nadelige gevolgen van inteelt in de veefokkerij en wel met name tegen de inteelt bij een kleine populatieomvang

In de moderne HF - fokkerij mag inteelt geen werkelijk probleem zijn

Volgens de fokkerijtechnicus van KI NoordWest in Leeuwarden zijn er voldoende mogelijkheden in de HF-fokkerij om de inteeltfrequentie tot een aanvaardbaar peil te beperken

Inteelt in de Nederlandse zwartbontfokkerij

Gekeken is naar de mate van inteelt bij Nederlandse zwartbontstieren, circa 4 generaties teruggaande

Snelle erfelijke verbetering bij beperkte toename van inteelt

Om de kritieke inteelttoename te onderzoeken is een fokprogramma voor selectie op melkproduktie computermatig nagebootst, waarin het aantal en de leeftijd van de te selecteren stiertjes varieert, even
right