Sitemenu

vrijdag 9 september 2022
left
content-main

insecten

Emeltenbestrijding

Vaak kost bestrijding meer dan die oplevert
Onderzoek is gedaan naar de schade door emelten aan grasland, waarbij de kosten van emeltenbestrijding tegenover de verwachte meeropbrengsten aan gras zijn geplaatst

Nieuws

De Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) roept veehouders op nieuwe gevallen van blauwtong te melden bij de dierenarts. Deze oproep geldt ook voor nieuwe gevallen op eerder besmette bedrijven.

Nieuws

Het blauwtongvierus in België, Nederland en Duitsland is van een ander type is dan eerder gedacht.
right