Sitemenu

vrijdag 9 september 2022
left
content-main

inkopen

Drukte op robotmarkt

Melkwinning
4 artikelen: Een overzicht van 8 melkrobots; De samenvoeging van 2 veestapels bij 1 melkrobot op een Zeeuws bedrijf; Verruiming van de capaciteit en van het quotum met een 2e robot op een Fries bedrij

Meer gesloten bedrijven

Dertig procent van de melkveebedrijven koopt niet langer vee aan
Ondanks de kans op ziekte-insleep blijkt in de periode 1998-'99 70 procent van de melkveebedrijven vrij regelmatig rundvee te hebben aangevoerd

Meer uit melk

De trend
In 3 artikelen komen de trends naar voren in wat de consument vraagt en kan krijgen aan zuivelprodukten, en waarin het hoofd marktonderzoek van het Nederlands Zuivelbureau, de directeur van 't NIZO en

Nieuws

De familie Kloosterman uit Nieuweroord stelt zaterdag 7 oktober haar bedrijf open om de vergisting van (energie)mais te demonstreren.
right