Sitemenu

dinsdag 26 januari 2021
left
content-main

inkomen

Nieuws

Het bedrijfsresultaat op het gemiddelde melkveebedrijf is in 2009 met 75 procent afgenomen en bedroeg nog slechts 10.000 euro.

Privéopnamen daalden vorig jaar van 28.000 naar 19.000 euro

Nieuws

Biologische melkveehouders realiseerden in 2009 een saldo dat 30.000 euro hoger ligt dan dat van hun gangbare collega’s. Dat blijkt uit cijfers van Agrifirm.

Saldo biologische melkveehouder 6 eurocent per kg meetmelk hoger dan bij gangbare collega

Nieuws

Melkveehouders komen financieel te kort om aan hun aflossingsverplichtingen te voldoen. Dat is voor het eerst sinds vele jaren, meldt GIBO Groep accountants.

Tabel 1 – Resultaten melkveehouderij eerste half jaar 2009 (bron: GIBO)

Nieuws

Veehouders die hun melkvee dynamisch voeren, mogen een saldotoename van vijftig euro per koe per jaar verwachten. Dat blijkt uit resultaten van de ruim honderd melkveehouders die via Agrifirm startten met dynamisch voeren.

In dit voerprogramma is de krachtvoergift afhankelijk van het saldo; bij lage melkprijzen gaat het systeem zuiniger om met voer dan omgekeerd.

 

Bij dynamisch voeren is de krachtvoergift afhankelijk van het saldo

Nieuws

 

Het inkomen van een melkveebedrijf in 2008 staat ondanks een hogere melkprijs aan het begin van dit jaar sterk onder druk door sterk gestegen kosten voor voer, kunstmest en machines. Dit rapporteert het Landbouw Economisch Instituut (LEI).

 

Lager inkomen in 2008 voor melkveesector

Nieuws

Zelfs bij weiden onder moeilijke beweidingsomstandigheden is het inkomen van veehouders vaak hoger dan bij opstallen.
Beweiden geeft plus op inkomen

Nieuws

Er is nauwelijks verschil in inkomen tussen veehouders die weiden of opstallen. Dat concludeert Countus Accountants en Adviseurs op basis van een economische analyse.
Weiden wel extra saldo, maar weinig verschil in inkomen

Nieuws

De jaarlijkse inkomensramingen van het LEI (Landbouw Economisch Instituut) geven een positief beeld van de land- en tuinbouwsector in 2006. De melkveesector blijkt echter de negatieve uitzondering te zijn.

Nieuws

Een samenwerking van Campina, het Wereld Natuur Fonds, Solidaridad en stichting Natuur en Milieu moet leiden tot het gebruik van maatschappelijk verantwoorde soja door de leden van Campina.
right