Sitemenu

vrijdag 9 september 2022
left
content-main

inkomen van landbouwers

Saldoverschillen nemen toe

Jan Halewyck: 'De betere bedrijven houden arbeidsinkomen op niveau"
Saldoverschillen tussen melkveebedrijven zijn van alle tijden.

Optimum bij 130 melkkoeien

LEI-specialisten zien na quotering nog ruimte om meer te melken in Nederland
Tussen de 10 procent beste en de 10 procent slechtste melkveebedrijven zit volgens het LEI een verschil in gezinsinkomen van 140.000 euro.

Nieuws

Nevenactiviteiten op boerenbedrijven leveren gemiddeld 40 procent van het gezinsinkomen op.

Een derde tot een kwart van de boerenbedrijven heeft een nevenactiviteit

Nieuws

Melkveehouders komen financieel te kort om aan hun aflossingsverplichtingen te voldoen. Dat is voor het eerst sinds vele jaren, meldt GIBO Groep accountants.

Tabel 1 – Resultaten melkveehouderij eerste half jaar 2009 (bron: GIBO)
right