Sitemenu

vrijdag 9 september 2022
left
content-main

informatieverwerking

Datastroom vraagt vertaalslag naar veehouder

Nog een wereld te winnen met software die data van sensoren omzet in gerichte adviezen - special melkveehouderij 3.1
Ontwikkelingen in de informatie- en communicatietechnologie gaan razendsnel, ook in de melkveehouderij .

Durf data te delen

Veehouder bepaalt zelf wat de waarde is van de beschikbare data
Het is niet eenvoudig om verzamelde data op het melkveebedrijf in geld uit te drukken, zo bleek tijdens een thema-avond van de FVZH in Waarder.

Robot is altijd eerlijk

Juiste interpretatie van info zorgt voor een betere uiergezondheid bij Thomas Deinum - special uiergezondheid
Melkveehouder Thomas Deinum uit Wjelsrijp heeft moeten leren om alle informatie, die robotmelken oplevert, te interpreteren en om te zetten naar actie.

Meer doen met het celgetal

Ynte Hein Schukken: 'Europa kan wereldwijd de melkstandaard bepalen'
Meer dan ooit tevoren hebben melkveehouders toegang tot allerhande informatie over de uiergezondheid van hun melkkoeien. Maar hoe interpreteren en werken ze met die gegevens?
right