Sitemenu

vrijdag 9 september 2022
left
content-main

informatiesystemen

Meer profiteren van internet

Vernieuwd online managementpakket moet administratie makkerlijker maken
Op 1 december 2010 vond de aftrap plaats van het vernieuwde online managementpakket van CRV, VeeManager 2.0.

CW en BCW: kengetallen voor uiergezondheid per koe en bedrijf

Het hoe en waarom van de uiergezondheidscontrole middels de kengetallen celgetalwaarde (CW) en bedrijfscelgetalwaarde (BCW). Deze controle zal binnenkort landelijk en systematisch plaatsvinden

Grip - produkten [Gekombineerd Rundveehouderij Informatie Pakket] helpen boer bij management van zijn melkveebedrijf

Eind vorig jaar werden 3 nieuwe produkten geintroduceerd onder de Grip-naam: het kwotumplan, vervanging (inseminatiewaarde en gebruikswaarde) en vruchtbaarhei als hulpmiddel bij het bedrijfsmanagement

Knooppunt voor losse gegevens

Computer vervult centrale rol in verzamelen, verwerken en berekenen van informatie rondom de koe - special: Automatisering
Een zegsman van CR Delta VRV geeft nadere informatie omtrent de website 'Mijn bedrijf' met koe-gegevens voor abonnees

Initiatief bij internetgebruiker

Cees van Woerkom: "Internet is de belangrijkste nieuwe bron van ontwikkeling sinds de boekdrukkunst" - special: Automatisering
De voortgang van het internetgebruik door veehouders in Vlaanderen en Nederland

Geen dag zonder

Veehouders kopen, verkopen en discussiëren via internet
4 veehouders vertellen over hun ervaringen betreffende internetgebruik

Samenwerkingsvorm leidt tot nieuw PC - managementpakket voor melkveebedrijven

Beschrijving van de achtergrond, mogelijkheden en toekomst van het pakket Argos-rundvee, dat vooral "gebruiksvriendelijkheid" en herkenbare universele rekenregels in het vaandel heeft

Agrarische netwerken tonen in Groene Venster een gezicht

Informatie omtrent Agrinet, het samenwerkingsverband tussen de netwerken in de akkerbouw, de rundveehouderij en de varkenshouderij, waarvan onlangs de 1e versie van het hulpprogramma voor videotexgebr
right