Sitemenu

maandag 12 september 2022
left
content-main

individuele kenmerken

Totaalindexen kruipen naar elkaar toe

Verschillen tussen totaalindexen hebben nu nog vooral te maken met uitbetalingssysteem voor melk en huisvestingssystemen
De Amerikaanse TPI, de Canadese LPI, de Nederlands/Vlaamse nvi en de Franse ISU: ieder land heeft al jaren zijn eigen totaalindex, maar hoe verschillend zijn die nu echt?

Varieer in melkbeurten per koe

Capaciteit melkrobot maximaal door sturen op melkinterval
Wanneer is het aantrekkelijk om een koe, die zich bij de melkrobot meldt, te melken? Dit aspect van automatisch melken is op het hightechbedrijf van ASG onderzocht.

Onwennig met robuustheid

Naamgeving, omschrijving en publicatiewijze zorgen voor stroeve introductie nieuw kenmerk robuustheid
De discussies rond het nieuwe kenmerk robuustheid zijn nog niet geluwd

Fokken op gezondheid

Gegevensverzameling is lastig maar cruciaal voor betrouwbare fokwaarden - Fokkerijserie
Het 7e deel van de Fokkerijserie gaat in op de berekening van fokwaarden voor gezondheidskenmerken en mogelijke verbeteringen in de toekomst

Individuele resultaten

Dieroverzicht brengt attentiekoeien onder de aandacht - serie mpr
In dit laatste deel van een drieluik volgt een toelichting op kengetallen van het dieroverzicht van de mpr-uitslag

Rol van robuustheid

Bij 89 punten robuustheid vijf procent meer kans op overleving bij aanvang derde lactatie
De nieuwe fokwaarde robuustheid heeft het kenmerk type vervangen, want robuustheid sluit beter aan bij het fokdoel van een duurzame koe. De vraag is wat robuustheid nu precies betekent.

Nvi vervangt dps

Nieuwe totaalindex weegt behalve productie en gezondheid ook exterieur in - fokwaarden
Dps is verleden tijd: voortaan rangschikt de Nederlandse Veeverbeteringsorganisatie (NVO) stieren op nvi.

Op een haar na 30.000 kg melk

Nederlandse koeien blijven zes maanden langer op het bedrijf dan eind jaren negentig
Presentatie van de nieuwe Nederlandse mpr-cijfers voor de periode 1 september 2006-31 augustus 2007. Uit de cijfers blijkt o.a. dat de Nederlandse koe ouder wordt en meer melk geeft

Meer ondernemen

Anton de Boer: "Goede opvolging begint bij liberale opvoeding" - special Bedrijfsovername
Organisatie-deskundige Anton de Boer geeft in een vraaggesprek aan welke eigenschappen tegenwoordig een bedrijfsopvolger dient te hebben om succesvol in een bedrijfsovername te stappen

Duurzaamheid verdwijnt

Nieuwe fokwaarde levensduur uitgedrukt in dagen en zonder productiecorrectie
Duurzaamheid maakt plaats voor levensduur. Dat is de belangrijkste aanpassing, die de Nederlandse Veeverbeteringsorganisatie (NVO) met ingang van 1 april 2008 doorvoert bij de fokwaardedraai.
right