Sitemenu

dinsdag 15 juni 2021
left
content-main

indexen

Nieuwe index

Het afkalfverloop bij dochters van stieren
Naast een index die weergeeft met welk gemak een kalf wordt geboren, kan ook een index worden berekend die aangeeft met welk gemak een koe afkalft

Fokkerij en geboorte

Geboorte- en kalfverloop duidelijk verschillende indexen - fokkerij-kengetallen
Een veehouder en foktechnicus vertellen in hoeverre zij fokkerij-kengetallen in de praktijk gebruiken. Deze keer deel 3 met als onderwerp geboorte- en afkalfverloop

Indexfokkerij op Kynarton

Snel wisselen van generaties effectiever dan via ET bouwen aan koefamilies
De Kynartonveestapel van Andrew Chadwick behoort de afgelopen jaren tot de 3 hoogste indexbedrijven van Engeland.

Indexen [: indexdraai met Celsiuszonen?]

Overzichten van de fokwaardeschattingen van stiervaders uit Nederland, Canada, Frankrijk, Italie, de V.S. en Duitsland, waarbij de waardes onderling vergelijkbaar zijn gemaakt

Ida's onaantastbaar op kop

Dorathe 42 voert bij MRIJ lijst met Paroledochters aan
De laatste koe-indexen voor zwartbont, roodbont en MRIJ

Melkersklassement op robuustheid?

Verkenning naar nieuwe kengetallen om bedrijven en koeien op duurzame productieprestatie te rangschikken
In 2003 worden bedrijven en koeien mogelijk niet langer gerangschikt op de productie per jaar. Hier een eerste verkenning naar nieuwe kengetallen in de richting van robuustheid en duurzaamheid

Indexkoe Flora op NRM

Friese stal Bûtemare met drie generaties in zwartbonttoptien
De uitdraai van de zwartbonte, roodbonte en MRIJ koe-indexen

Jongensdroom Swamo

Nederlandse koefamilie Jans levert Swamostieren op in de indextop in Nieuw-Zeeland
Aandacht voor de koefamilie Jans uit Jans 71, waarvan de nazaat Swamo Jaro (Novalis x Jans 3) thans de Nieuw-Zeelandse indexlijst aanvoert

Vlaanderen van 0 naar 100

Vanaf augustus exterieurfokwaarden Vlaanderen en Nederland direct vergelijkbaar
De Vlaamse melkveehouders krijgen met ingang van de augustusdraai te maken met een andere publicatie van de exterieur- en gezondheidsfokwaarden. Die worden niet langer t.o.v.
right