Sitemenu

dinsdag 15 juni 2021
left
content-main

indexen

Koe-index

Bruikbaar of onbruikbaar voor de praktijk?
De koe-index, die een indruk geeft van de produktiekapaciteit die de koe doorgeeft aan haar nakomelingen, behoeft geen betrouwbare relatie te vertonen met de laktatiewaarde.

Hoe bruikbaar is en blijft de nettomelkgeld-index Inet?

Bij een nader onderzoek naar de juistheid van de netto-melkgeldindex is gebleken dat het niet nodig is om deze bij te sturen.

Nulpunt, basis, populatiegemiddelde [bij stier- en koe-indexen]. Wat is wat?

De begrippen nulpunt, basis en populatiegemiddelde die een rol spelen bij de hoogte van de stier- en koe-indexen worden in dit artikel verklaard

HDN [Honderd Dagen]-index

Op grond van 100-dagenlijsten de stierindex voorspellen
Uitgelegd wordt wat de HDN-index is, hoe ze berekend wordt en wat de betrouwbaarheid is. De verschillen tussen de HDN-index en de stierindex worden beschreven

Betrouwbaarheid

Er is meer nodig dan alleen maar een hoge index
In dit artikel wordt duidelijk gemaakt wat de waarde is van indexcijfers in de rundveefokkerij, hoe die berekend worden en wat men er in de praktijk mee kan doen

Historie fokwaardeschatting

In veertig jaar tijd van melkindex via plussensysteem naar totaalindex
Een terugblik op de ontwikkeling van de melkindex, waarbij in het bijzonder de jaren 1956, 1964, 1973, 1978, 1980, 1981, 1991, 1999 en 2002 er uit worden gelicht

Sturen op verantwoord antibioticumgebruik

Antibiotica voor mastitis en droogzetten vertegenwoordigen 65 tot 70 procent van gemiddeld aantal dagdoseringen per koe
Resistentieontwikkeling verscherpt de aandacht voor het antibioticumgebruik in de veehouderij.

Cijfer voor duurzaamheid

Nieuwe index BDI biedt houvast voor bepaling duurzaamheid van melkveebedrijven
Uitleg over de nieuwe Bedrijfsduurzaamheidsindex, die onderverdeeld is in 4 deelgebieden: economische duurzaamheid, interne sociale duurzaamheid, externe sociale duurzaamheid en ecologische duurzaamhe
right