Sitemenu

dinsdag 24 november 2020
left
content-main

ierse republiek

Bakermat EK - jeugdkampioene

Bunacloy na BSE - ramp terug van weggeweest
Een Ierse melkveehouder, wiens veestapel in 1989 getroffen werd door BSE, wist in korte tijd weer een topveestapel op te bouwen

Tom Kelly boert Nederlands

Zeven maal Ierse fokker van het jaar dankzij open vizier
Reportage van een Iers melkveebedrijf, waarvan de eigenaar tijdens zijn verblijf in Nederland veel zaken over bedrijfsvoering heeft afgekeken en in z'n eigen bedrijf heeft toegepast

Ginger verraste iedereen

Nederlandse koeien aan de basis van heropgebouwde Ierse veestapel familie Julian - EK Brussel
Een bezoek aan de vroegere eigenaren van Starbuckdochter Ginger, die tot Europa's mooiste melkvaars werd uitgeroepen

Ierse melkveehouder van het jaar

Niet hoge productie, maar kostprijs per liter melk is belangrijk voor Regine en Jan Roskam
Een melkveehouder in Ierland is 'Dairy farmer of the year' geworden, waarvan de ouders 25 jaar daarvoor als Nederlandse emigranten in Ierland onder moeilijke omstandigheden een boerenbestaan begonnen

Aandacht voor vruchtbaarheid

Onderzoeksstation in Ierland wil met fokwaarde voortplanting hoogproductieve koe verbeteren
Het onderzoeksinstituut Moorepark is druk doende het drachtig worden van de koe onder de loep te nemen, zoals de conditiescore bij het kalven en de oorzaak van de verminderde vruchtbaarheid

Quality life in Ierland

Jan Frederiks ziet Nieuw-Zeeland als voorbeeld voor bedrijfsvoering
Reportage van een gemengd bedrijf (300 ha) in Ierland met een Nederlandse bedrijfsleider

Nederlandse vaarzen als basis

Ierse melkveehouder Bateman geeft drie zonen een toekomst als boer
Met zelf uitgezochte Nederlandse koeien als basis, lage kosten en blijven groeien probeert men op een Iers melkveebedrijf het belangrijkste doel te bereiken: winst maken

Klaar om te produceren

Syl Ryan weidt zijn melkvee tien maanden per jaar
Reportage over een melkveehouder in het Ierse Graiguenamanagh

Melken als er gras is

Ier O'Leary pakt voordeel van bijna 70.000 euro dankzij 'grazing system' - bedrijfsreportage
In januari blijft de melkput van Conor O’Leary leeg. Van z'n 118 melkkoeien kalft 73 procent in een tijdsbestek van zes weken.

Ierland goed bewapend tegen lage melkprijs

Weiden van februari tot december bezorgt de Ieren sterke concurrentiepositie
De melkveehouderij in Nederland en Vlaanderen kan veel leren van de Ierse. De Ierse veehouder maakt optimaal gebruik van zijn weidegras en weet zo een volwaardig gezinsinkomen te behalen.
right