Sitemenu

dinsdag 13 september 2022
left
content-main

huisvesting van rundvee

Geen standaardstal

Innovatieve stalconstructies vallen op door fris klimaat en lage kosten - [special huisvesting]
Veehouders die hun kop boven het maaiveld willen uitsteken, hebben daarvoor volop de gelegenheid in de stalbouwwereld.

Voor de meute uit

Peter Noordam: "Zorg dat je altijd klaar bent voor de toekomst" [: kerstspecial]: 2007: het jaar van... bouwen
De afgelopen 3 jaar bouwde de familie Noordam uit het Gelderse Hellouw een stal voor 200 melkkoeien.

Koeien aan snoeren

Faculteit Diergeneeskunde van Universiteit Utrecht opent nieuwe staldeuren
In juli 2009 opent de faculteit voor Diergeneeskunde, departement Landbouwhuisdieren, de nieuwe herkauwersstal met tekenopvanggoot, grupstal, konijnenhokken, operatieruimten en klimaatstallen.

Veehouders investeren graag in stallen

Ideale moment voor stallenbouw, maar niet voor financiering
Dit jaar is misschien wel het beste moment om in stallen te investeren. Veehouders willen graag, blijkt uit onderzoek in opdracht van Veeteelt.
right