Sitemenu

vrijdag 9 september 2022
left
content-main

huisvesting van rundvee

Werkgemak als kernwoord

Cis Oostvogels verbouwt melkvee- en jongveestal vanwege uitbreiding veestapel
Een kijkje op een Belgisch melkveebedrijf, waar de veestapel door overname van 80 naar 120 melkkoeien groeide, en waar eiwit sinds jaren tot het fokdoel behoort

Open stal voldoet goed

Zoeken naar evenwicht tussen kou en warmte
De ervaringen met een open stal op het lagekostenbedrijf van de Waiboerhoeve worden hier doorgegeven

Vloer als bodem voor welzijn

Jos Metz: 'Met volledig rubbermatten loopt de praktijk voor op het onderzoek' - special: Koe en stal
De hoogleraar Agrarische Bedrijfstechnologie in Wageningen geeft de stand van zaken van het onderzoek weer over klauwaandoeningen bij melkvee in relatie tot het toegepaste vloersysteem en over de moge

Betaalt comfort zich uit?

Hogere productie en gezondere klauwen na welzijnsverbeterende maatregelen
In een studie is bij 30 melkveebedrijven in Noord-Nederland nagegaan wat de effecten zijn van investeringen in koecomfort op productie en klauwgezondheid.

Speuren naar probleemloze koe

NRM-jurylid Erik Hansen: "Het zal nooit ouderwets worden om op uiers te fokken"
Op bezoek bij een voormalig hoofdinspecteur voor het Deense stamboek, die nu een biologisch melkveebedrijf runt.

Warmtestraling

Hendrik Jan van Dooren: "Stallen kunnen zonder lichtplaten" - special: Koe en verkoeling
Aangegeven wordt bij welke buitentemperatuur er een melkproductiedaling te verwachten is en hoe men licht- en warmtestraling door het dak kan tegengaan

Met zorg weiden

"Verlies aan groei in het najaar haal je niet meer in" - special: Opstallen
Een melkveehouder uit Roosendaal geeft zijn visie op het kiezen van 't opstalmoment voor zijn melkvee en voor zijn jongvee

Bouwen voor het leven

Geert Verhelst: "Met de nieuwe potstal wil ik mijn koeien meer sparen"
Een potstal i.p.v. een ligbox: een Vlaamse melkveehouder koos bewust voor het comfort van zijn koeien. De nieuwe stal is grotendeels zelf gebouwd.

Stallen slim inrichten

Veehouders zoeken naar evenwicht tussen comfort, arbeidsdruk en kostprijs - huisvesting & ethiek
Stalinrichters verwachten de komende 10 jaar een forse schaalvergroting naar gemiddeld 300 tot 400 koeien.

Koecomfort centraal bij huisvesting

Koeborstel levert niet alleen koecomfort, maar ook arbeidsbesparing - serie Hightech-/lagekostenbedrijven. Deel 1: Huisvesting
Voorjaar 2007 sluiten het lagekostenbedrijf en het hightechbedrijf van ASG na 8 jaar onderzoek hun deuren. De vraag is wat de bevindingen van de bedrijfsleiders zijn.
right