Sitemenu

dinsdag 13 september 2022
left
content-main

huisvesting van rundvee

Extra licht in donkere dagen

Verlichten van stallen kan voeropname en melkproductie verhogen
Ingegaan wordt op het effect van licht op melkkoeien. Echter een gedegen Nederlands onderzoek ernaar ontbreekt nog

Koe van schatbare waarde

Nederlandse deelnemers EDF-studieclub investeren gemiddeld 34.000 euro per koe - special: Koe en geld
3 artikelen over de investeringshoogtes per koe in de diverse EU-landen, de investering in melkquota bij Nederlandse melkveehouders en en in 't laatste artikel komt de voorzitter van de European Dairy

Beste voor ons en de koeien'

Marijke en Henk Jennissen werken snel, schoon en gemakkelijk in nieuwe stal - koecomfort
Bij het opzetten van een nieuw melkveebedrijf in Beilen ging men uit van het comfort voor de koeien en arbeidsgemak in de nieuwe stal

'Geregel is niets voor koeienboer'

Verbouwing leidt bij Jos en Ans van Kessel tot productiestijging - koecomfort
Simpel om in te werken en goed voor de koeien. Met die uitgangspunten in het achterhoofd verbouwde een melkveehoudersechtpaar de houten ligboxenstal

'Vreten, liggen of melk geven'

Observatie van koegedrag aan basis voor meer koecomfort - koecomfort
Een bedrijfsadviseur adviseert om niet meteen tot stalverbetering over te gaan, maar eerst via koe-observatie achter de zwakste schakel proberen te komen

"Eerst quotum, dan grond"

Van Wijk voldoet ondanks 21.000 kg melk per ha al aan Minas eindnormen - grondig gebonden [kerstspecial: Robuustheid]
6 artikelen geven de hoofdlijnen van de bedrijfsvoering op 6 melkveebedrijven aan gecombineerd met commentaar van een deskundige

Meer ruimte voor de ligbox

Hans Hopster: 'Grotere koeien rusten meer op de uitsteeksels van hun lijf' - special: Koe en stal
Huisvestings- en dierenwelzijnsdeskundigen geven hun mening over de afmetingen van ligboxen en de mogelijke boxbedekking

Frisse lucht in de stal

DLV-projectleider Erik Pijnappels: 'Zijmuuropening kan niet groot genoeg zijn'
De stand van zaken in de ontwikkelingen op het gebied van zijmuurventilatie

Investeren in welzijn

Wim Bakker: 'Niet meer op klauwgebreken afvoeren' - special: Koe en stal
Ervaringen van een melkveehouder die rubberen matten in zijn ligboxenstal aanbracht

Goedkope inrichting

Henk Blankenstijn: 'Roostervloer heeft zich bewezen' [: special: Koe en stal]
Met het oog op het dierenwelzijn geeft een melkveehouder z'n mening over z'n keuze voor een roostervloer en de boxafscheidingen in z'n ligboxenstal
right