Sitemenu

zondag 11 september 2022
left
content-main

huisvesting van rundvee

Groen Label-stal

Jasper Spierings: "we wilden een compacte stal bouwen" - special stallen - bouwen in de praktijk
Na een lange strijd voor een vergunning bouwde de familie Spierings een emissiearme stal op de groei.

Prefab foliestal

Cor den Hartog: "De koeien vinden de open ruimte fijn" - special stallen - bouwen in de praktijk
2 jaar melkt Cor den Hartog naar tevredenheid in de open omgeving van zijn demontabele stal. De kosten voor de bouw van deze stal vielen wel hoger uit dan was voorzien

Technische dienst

Bekende en nieuwe vormen van arbeidsverlichting
Als technische mogelijkheden van arbeidsverlichting in de melkveehouderij worden genoemd: de zaagselstrooier, de stroverspreider, de PDA-handcomputer, de stalreinigingsrobot, het voereiland, de kracht

Huisvesting [in volgende eeuw]

4 artikelen, waarin stalinrichters aan 't woord komen over de melkveestal in 't jaar 2010, een veehouder over zijn overstap van grupstal naar ligboxenstal met robot, en 2 broers over een nieuwe jongve

Lekker lang liggen

Gerben Smeenk: 'Bij een dik zaagselbed ontstaan de minste beenproblemen' - Veeteelt lezersonderzoek
Aan Vlaamse en aan Nederlandse melkveehouders is gevraagd welk type stal zij toepassen en welk type boxbedekkingsmateriaal zij toepassen

Hybride vloer

Nieuwe vloer is vlak en toch geprofileerd
In het lagekostenbedrijf is de hellende vloer in de melkveestal vervangen door een nieuwe vloer met zowel vlakke als geprofileerde eigenschappen

Groeien op eigen kracht

Jac Broeders: "Economisch gezien is een gesloten groei ideaal"
Sinds hun verhuizing naar Denemarken is het melkveebedrijf van een Nederlands echtpaar verviervoudigd.

Opstallen als controlemoment

Luchtwegen en wormen blijven aandachtspunten bij einde weideseizoen - special: Opstallen
Het opstallen van jongvee kan als controlemoment worden gekozen

Ruime passages

Johan Logghe: "Krachtvoerboxen en koeborstel centraal in de stal" - special: Koe en Verkeer
Extra ruimte achter het voerhek, een centrale brede doorgang en een hellende wachtruimte: een Vlaamse melkveehouder en zijn vrouw maakten bij het eigen stalontwerp een aantal bewuste keuzes

Extra melkeiwit

"Koeien bepalen zelf wanneer het tijd is voor opstallen"
Een melkveehouder uit Brandwijk geeft zijn zienswijze omtrent het opstalmoment
right