Sitemenu

vrijdag 9 september 2022
left
content-main

huisvesting van rundvee

Graadmeter voor emissie

Reductie van ammoniakemissie begint bij voeding - serie kringloopwijzer. Deel 2: ammoniak
Stikstof, die niet vervliegt als ammoniak, hoef je niet te kopen in de vorm van mest. Daar zit de winst van een lagere ammoniakemissie. De KringloopWijzer brengt deze emissie in kaart.

Vaker emissiearm bouwen

Ook bestaande stallen moeten op termijn aan lagere ammoniakemissie voldoen
Emissiearm bouwen is al verplicht bij jaarrond opstallen. Binnen enkele jaren worden de regels waarschijnlijk uitgebreid, ook naar bestaande rundveestallen.

Capriolen boven de koeien

Dirk van Asseldonk: 'Eenmaal bezig vergeten klimmers de koeienlucht' - boer in beeld
Er is een nieuwe sportactiviteit in de stal bedacht: op het bedrijf van Van Asseldonk in Boerdonk is voor deelnemers een parcours boven de jongveestal uitgezet met een touwbrug en andere obstakels op

Krachten bundelen, bedrijf opschalen

Jos van Asseldonk - 'door nu in quotum te groeien, koop je toekomst'
Een uitbreiding van de stalcapaciteit van 75 naar 327 melkkoeien. Die stap maakten de broers Jos en Wern van Asseldonk in het afgelopen jaar.

Lijf en leden

Weinig beschadigde en kreupele koeien is mogelijk
Uit de verschillende gegevens van ASG-praktijkprojecten zijn de bedrijfsgegevens van kreupele koeien en huidbeschadigingen geïnventariseerd

Zand in de boxen

Patrick Costers: 'Simpel kan ook goed zijn'
Het is een van de weinige Vlaamse stallen met zand in de boxen, de nieuwe melkveestal op Dairy Van Praet van Patrick Costers en Carine Van de Walle.

Ruimte voor machogedrag

Wachtstal in Harfsen aangepast op welzijn van dier en mens
De wachtlocatie Harfsen voor proefstieren is gerenoveerd. Het gedrag van de stieren werd eerst onderzocht alvorens beslissingen op welzijnsgebied te nemen. Nu lopen ze in een dikke laag stro

Staldaken doorgelicht

Veel licht en weinig warmte door hetzelfde dak lijkt illusie
Een variatie aan staldakvormen en -bedekkingen verschijnt op de markt.

Openfrontstal

Alex Casteele: "Mix van ideeën" - special stallen - Alex en Inge Casteele - bouwen in de praktijk
Een kijkje in de ruim opgezette openfrontstal van Casteele met comfortabele diepstrooiselboxen, in 2004 gebouwd
right