Sitemenu

vrijdag 9 september 2022
left
content-main

huisvesting van koeien

Liters melk per seconde

In de nieuwe stal wil Harm Holman 130 melkkoeien per man verzorgen
Een veehouder, lid van de European Dairy Farmers, een vereniging van 200 Europese melkveehouders die elkaars kostprijzen en opbrengsten op Europees niveau vergelijken, is met de topfokkerij gestopt en

Van verplegen naar verzorgen

Roodbonte koeien van familie Steegink verruilen grupstal voor nieuwe comfortabele ligboxenstal
De laatste 5 jaar realiseerde de familie Steegink een verdubbeling van het melkquotum. Met de roodbonte veestapel en de nieuwe ligboxenstal ziet de familie nieuwe kansen

"Blijf denken over bouwconcept"

Aparte huisvesting voor jongvee ook noodzakelijk vanwege constanter stalklimaat - special: Koe en stal /
In 2 artikelen motiveert de ene melkveehouder de keuze voor een aparte opfokruimte voor kalveren jonger dan één jaar, en de andere voor de bouw van een praktische 2+2-rijige stal

Op zoek naar balans

Harry en Yolande Reuver streven naar evenwicht van grond, voer, koe en mens
Met oog voor markt, milieu en dier bouwde een Overijsselse familie in Duitsland een stal met zand en stro in de boxen en gietasfalt op de sleuvenvloer.

'Alles draait om voeropname'

Topmelker Schröder uit Geesteren bouwt nieuwe strostal voor betere start verse koeien
Naast de bestaande stal bouwde de familie Schröder (90 stuks melkvee en 70 stuks jongvee) eigenhandig een nieuwe melkput en een strostal, waarvan de afmetingen van de stroruimte 13 x 40 m bedragen

FH als uitdaging

Familie Van Winden: 'Prachtig dat wij iets hebben wat anderen niet hebben'
Reportage van een melkveebedrijf met één van de grootste raszuivere FH-veestapels (145 melkkoeien en 940.000 kg melkquotum) van Nederland.

Koe staat nog dicht bij oerrund

"Ligboxenstal aanpassen voor beter welzijn van melkkoeien", menen onderzoekers Beerda en Bracke
Aan 't woord 2 kritische onderzoekers die de huisvesting van melkkoeien en hun welzijn t.o.v. andere dieren in de gaten houden

Frisse lucht in de stal

DLV-projectleider Erik Pijnappels: 'Zijmuuropening kan niet groot genoeg zijn'
De stand van zaken in de ontwikkelingen op het gebied van zijmuurventilatie

Gaat kunststof staal vervangen?

Onderzoek naar alternatieve ligboxafscheiding stelt de keuze voor boxmaterialen in vraag
Zegslieden van het Nederlandse en Vlaamse onderzoek op het gebied van de rundveehouderij is gevraagd aan te geven wat er leeft aangaande boxafscheidingen.

Mestverwerking

René de Klein: "Geen twijfels over keus voor roosters" / Dichte vloer - Arno van Velzen: "Dichte vloer noodzakelijk voor zand" - serie Stalbouw
Bij het volgen van de vorderingen van de stalbouwprojecten van 2 Brabantse families komen hier de keuze van de vloer en de uitvoering ervan aan de orde
right