Sitemenu

vrijdag 9 september 2022
left
content-main

huisvesting van koeien

Eenvoud staat boven alles

Jan Vermeiren kiest voor iets minder melk met minder problemen - bedrijfsreportage
De samenvoeging van twee bedrijven was voor Jan Vermeiren en Monique Verhoeven uit Minderhout de aanleiding voor de bouw van een nieuwe melkveestal.

Koecomfort verlaagt celgetal

Laagcelgetalbedrijven dippen meer en voeren droge koeien mineralen - diergezondheid
Wat doen bedrijven met een laag celgetal anders dan bedrijven met een hoog celgetal? Ze besteden meer aandacht aan koecomfort, constateert studente Sabine Tijs.

Koeien uitnodigen voor de tocht

Tweerijige ligboxenstal is voor vruchtbaarheid gunstiger dan vierrijige - serie Vruchtbaarheid. Deel 5: Huisvesting
Wie in zijn stal rekening wil houden met de vruchtbaarheid van koeien zorgt ervoor dat een koe tochtig durft te zijn. Dat betekent een stal met extra licht, ruimte en een stroeve vloer.

Werkplezier koe en mens voorop

Peter en Carola van Rooijen maken enorme bedrijfsontwikkeling door - CRV-duurzaamheidstrofee
Met het verdriedubbelen van het bedrijf werd ook de arbeidsdruk op het bedriif van Peter en Carola van Rooijen een stuk hoger. Drie jaar geleden bouwden ze een nieuwe stal.

Melkveesector werkt aan reductie ammoniakuitstoot

Aanzuren van mest is voor één op de vier melkveehouders interessant
Nederlandse melkveehouders zijn vanaf 2012 verplicht om emissiearm te bouwen. De ontwikkeling van emissiearme vloeren is daarom volop in beweging.

Lopen en liggen als in de wei

Nico Vreeburg: "Niet de vloer, maar de ligbox staat centraal bij klauwgezondheid"
Uitstekend loop- en ligcomfort zijn cruciaal voor een goede klauwgezondheid. Compoststallen bieden daarvoor het meeste perspectief. ASG onderzoekt diverse varianten op zijn proefbedrijven.

Comfort in stal van de toekomst

Nieuw stalconcept heeft geen ligboxen, maar comfortabele vrije ligruimte
De trend naar opstallen zet naar verwachting door. Wageningen UR heeft de knelpunten van de stal in kaart gebracht om welzijn en gezondheid van melkvee te waarborgen.

Opruwen sleufvloer

Diagonaal frezen sleufvloer levert minste ammoniakemissie
Het opruwen van sleufvloeren geeft een duidelijk verbeterde stroefheid en begaanbaarheid.
right