Sitemenu

vrijdag 9 september 2022
left
content-main

huisvesting van koeien

Excursie in boogstal

Harrie Houben stelt gang van zaken op bedrijf niet mooier voor dan die is
Hoe presenteer je als melkveehouder je bedrijf en je sector aan de burger? In deze editie: excursie in de boogstal.

Dicht bij koe en consument

Ook bij een biologische bedrijfsvoering blijft fokken op een hoge melkproductie noodzakelijk volgens Jos Brands
Met de pas opgeleverde ligboxenstal breiden Jos en Toos Brands uit het Zuid-Limburgse Lemiers hun biologische melkveebedrijf straks uit naar 130 melkkoeien.

Lekker liggen op houtsnipppers

Ierse melkveehouder beproeft buitenverblijf met hout als ligbedmateriaal
Shane Fitzgerald pioniert graag in zijn bedrijf. Hij test met succes een goedkope manier van ‘huisvesting’ in de buitenlucht en is sinds 2003 deelnemer in een kruisingsproef met Noors-roodbontvee.

Zoeken naar homogene koeien

Duitse Wolfgang Friedmann zet tmr-voeren al sinds 1992 succesvol in - bedrijfsreportage
Koecomfort is de beperkende factor op het bedrijf van Wolfgang Friedmann.

Melken voor de toekomst

Bert Leijssen sneller dan gedacht naar 120 melkkoeien - bedrijfsreportage
De twee melkrobots zijn nog geen vol jaar aan de slag bij Bert Leijssen. Met een nieuwgebouwde melkveestal anticipeerde de veehouder uit Belgisch Limburg op de afschaffing van het quotum in 2015.

Rondom ventileren

Orgineel stalbouwconcept van ronde stal: lage bouwkosten en te managen door één persoon
Een gezelschap van veehouders en onderzoekers bezocht in april op Britse bodem de nieuwste innovatie op gebied van stallenbouw: de ronde stal.

Milieuvriendelijk bouwen

Geen gebrek aan iniatieven om ammoniakuitstoot in rundveestallen te reduceren: van kunststof vloeren tot luchtwassers - special Stalbouw
De Regeling Ammoniak en Veehouderij (Rav) en de Maatlat Duurzame Veehouderij houden de gemoederen van de Nederlandse stallenbouwers flink bezig. Vanaf 2012 is het verplicht om emissiearm te bouwen.

Discpline en rust

Nieuw Koeien & Kansen-bedrijf realiseert hoge productie met lage kosten - bedrijfsreportage
In het Noord-Hollandse Middenmeer runt Rijk Baltus in zijn eentje een melkveebedrijf met 1,13 miljoen kilo melkquotum.

Menukaart van maatregels om emissie te beperken

Nederlandse melkveehouder kiest vooral voor isolatie en klimaatregulering om ammoniakuitstoot terug te dringen - special Stalbouw
Slechts twintig procent van de nieuwe stallen, die voldoen aan de Maatlat Duurzame Veehouderij, heeft een emissiearme vloer.

Simpel emissiearm systeem

Berg-en-dalroostervloer met één procent helling goed voor ammoniakreductie - special Stalbouw
Mark van Lieshout uit Heesch bouwde een stal met roostervloer, die voldoet aan de toekomstige ammoniakeisen. De koeien staan jaarrond op stal.
right