Sitemenu

vrijdag 9 september 2022
left
content-main

huisvesting van koeien

Dertig idealistische jaren op De Vaan (2)

Toen de omstandigheden moeilijk werden, kwamen de zwakke zijden van de modelstal aan het licht
In dit 2e deel over de historie van het hygiënische melkveebedrijf De Vaan wordt de teloorgang van dit Rotterdamse voorbeeldbedrijf in de periode 1929-1939 geschetst

Innovatief met koe en stal

Ligboxenstal niet meer vanzelfsprekend door toename maatschappelijke betrokkenheid - themabijeenkomst
Een koeientuin, een mestveegmachine en isolatiemateriaal uit gras.

Wel investeren, niet emigreren

Zes Nederlandse investeerders bouwen nieuwe stal voor 400 koeien in Rusland
In 2004 kochten 6 Nederlandse investeerders zich met 150.000 euro in bij een Russisch melkveebedrijf.

Preventief managen

Raf Adams: 'In drie maanden nog geen uierontsteking' - special Gezond groeien
Een nieuwe melkveestal was voor de familie Adams dé oplossing voor overbezetting. De gevolgen voor de uiergezondheid zijn spectaculair.

Voer- en melkrobot besparen één man

Familie Prins bouwt stal voor 250 koeien en jongvee voor minder dan drieduizend euro per koe
Een hoge mate van dierenwelzijn en arbeidsproductiviteit, dat waren de doelstellingen van familie Prins in het Groningse Ten Boer bij de bouw van haar nieuwe stal.

Nieuws

Klauwgezondheid verbeteren is een kwestie van structureel maatregelen nemen op basis van gegevens van koppelbekappen.

Klauwen met wittelijnaandoeningen is een van de belangrijkste klauwproblemen
right