Sitemenu

dinsdag 24 mei 2022
left
content-main

huisvesting van kalveren

In quarantaine

Mannelijke en vrouwelijke fokkalveren op dezelfde weg - de weg van... het opfokstierkalf
In woord en beeld de dierstroom van kalveren op een opfokquarantainebedrijf

Luchtinlaat en ligbed

Bedrijfsadviseur Gert Jan Vliem: "Jonge dieren hebben bewegingsruimte nodig" - special: Jongveehuisvesting
Mogelijkheden worden aangegeven ter overweging om de huisvestingsomstandigheden voor kalveren te verbeteren

Fris, maar gezond

"Maak leeftijdsverschil in groepen niet te groot"
2 broers geven de ervaringen weer betreffende 2 iglo's, die geschikt zijn voor de huisvesting van 15 kalveren elk

Eigen plek creëren

"Standaardboxen voor jongvee vaak te krap" - special: Jongveehuisvesting
Een melkveehouder, die ook 170 kalveren heeft om op te fokken, varieert steeds de samenstelling en grootte der groepen. Hij geeft de voordelen hiervan aan

Comfort en klimaat

Dierenarts Jan Hulsen: "Een dip in de groeicurve wijst op een zwakke plek in de opfok" - special: Jongveehuisvesting
Stalinrichtsdeskundigen en een dierenarts geven hun mening omtrent het juiste tijdstip voor een kalf om te verhuizen van strohuisvesting naar een ligboxenstal, en omtrent de eventuele aanpassingen aan

Nieuws

Kalveren die gezamenlijk opgroeien, nemen meer grammen droge stof op dan kalfjes die individiueel zijn gehuisvest.

Individueel gehuisveste kalveren nemen minder voer op
right