Sitemenu

dinsdag 24 mei 2022
left
content-main

huisvesting van kalveren

Potstal niet in strijd met hygienische wetten

Een Brabantse veehouder, die naar Zeeuws-Vlaanderen verhuisde, verhaalt van de positieve ervaringen omtrent z'n nieuwe potstal. Voor de bouw ervan orienteerde hij zich hoofdzakelijk in Belgie

Tussen kosten en comfort

Aan koevriendelijke huisvesting hangt een prijskaartje
Bundel van 4 artikelen over de trend naar koevriendelijke stalinrichting, de gevolgen van automatisch melken voor de stalinrichting, en 2 reportages over bedrijfsverplaatsingen

Onder een dak

Albert en Nynke Houwing kiezen voor arbeidsgemak
Een reportage over een gemengd bedrijf in het Drentse dorp Nieuw Weerdinge, waar met name de nieuwe stal voor 60 koeien en 60 stuks jongvee aan de orde komt

Frisse start

Ron de Nijs: 'Zolang ze buiten zitten gaat het goed'
Een veehouder over zijn ervaringen met het opfokken van kalveren gehuisvest in iglo's

Stalinrichting [: stallen voor moderne koeien]

in 3 artikelen over stalinrichting geven achtereenvolgens hun visie: de directeur van een stalinrichtingsbedrijf, een veehouder die sinds 3 maanden een nieuwe ligboxenstal in gebruik heeft en een onde

Jongveeopfok [: opfok in theorie en praktijk]

3 artikelen over voeding, de opfok in een 100-jaar oude Zuid-Hollandse koestal die tot opfokstal voor kalveren tot 9 maanden word omgebouwd, en kunstmelktoediening op een Gelders bedrijf

Kalveropfok [: zorg om jonge kalveren]

3 artikelen over het verbeteren van de kalveropfok: extra zorgpunten, ervaringen met kalverhutten, kalvervoeding gedurende de eerste 4 weken i.v.m. de penswerking

"Blijf denken over bouwconcept"

Aparte huisvesting voor jongvee ook noodzakelijk vanwege constanter stalklimaat - special: Koe en stal /
In 2 artikelen motiveert de ene melkveehouder de keuze voor een aparte opfokruimte voor kalveren jonger dan één jaar, en de andere voor de bouw van een praktische 2+2-rijige stal
right