Sitemenu

vrijdag 9 september 2022
left
content-main

hormonen

Mogelijke invloeden van biotechnologie op de veefokkerij

Getracht wordt een beeld te geven van de gevolgen die zaken als embryotransplantatie, isozuren en groeihormonen voor de produktie van het melkvee in het jaar 2000, voor de fokkerij en voor het aantal

Komplexe werking van het groeihormoon op melkproduktie en groei

De werking van het groeihormoon in het lichaam van de koe wordt beschreven op basis van schaarse en soms van voorlopig karakter zijnde informatie

Groeihormonen

Een nieuwe revolutie in de melkveehouderij?
Om een indruk te krijgen van de mogelijkheden van het gebruik van het rundergroeihormoon in de melkveehouderij worden de resultaten van een Amerikaans onderzoek weergegeven, waarbij de mogelijke gevol

BST slecht voor dierenwelzijn

Commissie raadt Europa af BST toe te laten voor gebruik bij melkkoeien
De commissie die in opdracht van de Raad van Europa het effect van BST onderzocht, kwam met een rapport naar buiten, waarin het BST-gebruik wordt afgeraden.
right