Sitemenu

zondag 20 juni 2021
left
content-main

hersenziekten

Hersenabces

Ontsteking of verwonding mogelijke aanleiding voor abcessen - uit de dierenartspraktijk
Op basis van de symptomen bij een 2,5 maanden oud kalf (o.a. evenwichtsverlies) had de geraadpleegde dierenarts het vermoeden, dat het een hersen- of hersenvliesontsteking betrof.

'Streng BSE-beleid doorzetten'

Divisiehoofd ID-Lelystad Andre Bianchi ondersteunt het huidige BSE-beleid
Een interview met het hoofd van de divisie wettelijke en dienstverlenende taken van ID-Lelystad, die in opdracht van het Ministerie van LNV de leiding heeft over de opzet van het laboratorium voor het
right