Sitemenu

vrijdag 9 september 2022
left
content-main

handel

Kwaliteit is nooit te duur

Jan en Douwe Zijlstra blijven veestapel aanvullen met nieuwe genen
Al jaren wordt er op een Fries melkveebedrijf levend vee en embryo's van beroemde koefamilies aangekocht.

Exportbelemmeringen te lijf

Veterinaire en zootechnische eisen maatgevend voor omvang uitvoer levend vee
Verschillende zegslieden geven hun mening t.a.v. de verschillende eisen die afnemende landen aan levend vee uit Nederland stellen

Nederlandse stieren op wereldkaart

Internationale resultaten Nederlands fokbeleid worden meetbaar
Een overzicht van de top-10 stieren van de VS, Nieuw-Zeeland, Canada, Zuid-Afrika, Groot-Brittannie, Ierland, Denemarken, Duitsland, Italie en Spanje, waarop ook Nederlandse stieren belangrijke plaats

Op de bres voor MKZ-getroffenen

Veestapels uit het buitenland moeten helpen met herbevolken
De gang van zaken, initiatieven en vooruitzichten rond het herbevolken van de melkveestallen in de geruimde MKZ-gebieden

KI-wereld wacht af

Exporteurs halen hun gelijk over ongezonde regels op halteplaatsen
Een impressie van de situatie bij de KI-organisaties en bij de exporteurs van levend vee i.v.m. de uitbraak van mond- en klauwzeer

Evenhuis stopt in januari 2002

Scheidend voorzitter vastberaden over noodzaak reorganisatie en optimistisch over NRM
Een ontmoeting met de voorzitter van CR Delta die onlangs zijn afscheid aankondigde

Melkveehouders doen het digitaal

Gemak van doorslaggevend belang voor veehouders die via het beeldscherm bestellingen plaatsen
Bericht over het groeiend aantal internetaansluitingen bij melkveehouders

"Ik houd gewoon van die koeien"

MRIJ-enthousiasme van Britse Angela Diment werkt aanstekelijk op collega's
Een Britse verkoopt sperma van MRIJ-stieren aan Engelse veehouders en verhandelt jaarlijks zo'n 30 jonge MRIJ-stiertjes van het eigen bedrijf aan particulieren

Importaandeel stijgt verder

Plus voor zwartbont en vlees, min voor roodbont en MRIJ
De ontwikkeling van het gebruik van importsperma in Nederland in 2000 en in voorgaande jaren
right