Sitemenu

donderdag 21 januari 2021
left
content-main

grote landbouwbedrijven

Steeds meer één wereld

Jelle Zijlstra: "Wereldwijd zijn melkveehouders met schaalvergroting en prijsfluctuaties bezig" - special Koe en geld
De ontwikkelingen gaan snel in de melkveehouderij. Schaalvergroting en prijsschommelingen spelen een steeds grotere rol. Hoe spelen veehouders in het buitenland daarop in?

Kruisende topondernemers

John Verhaar: "Afkalven is toch geen ziekte geworden?"
Toevalligerwijs kregen ze ervaring met inkruisen en nu is het een belangrijk wapenfeit van hun grote bedrijven.

Steeds grotere stappen

Han Krol: 'Ik gebruik heterosis voor vooruitgang in "zachte" kenmerken'
De familie Krol verliet in 1996 het Brabantse Eerde bij een bedrijfsomvang van vijftig melkkoeien. Op dit moment staat de teller in het Zeeuwse Hengstdijk op 220 stuks.

Kick van grenzen verleggen

Familie Van Wezel recyclet mest om als strooisel in de boxen te gebruiken
Jeroen en José van Wezel (1200 koeien en 12 man personeel sinds 7 jaar op hun bedrijf in Ohio) vertellen over hun werkwijze.

Boeren als business

Harry de Wit: "We willen alles kunnen controleren, zelfs het klimaat"
Het gesprek met de melkveehouders (4.000 melkkoeien) Harry en Margret de Wit uit Texas (beiden oorspronkelijk uit Nederland) gaat over het managen van grote aantallen, het continue trainen van persone

Meer managen dan melken

Emigrant Hans Fikken stelt ambities in Nieuw-Zeeland bij
In de piekperiode melkt Clearview Dairies op het Nieuw-Zeelandse Zuidereiland 1500 koeien in twee melkstallen. Bedrijfsleider Hans Fikken zwaait er sinds 2004 de scepter.

Kopen en verkopen

Nieuw-Zeelandse emigrant Cor Vlaanderen overweegt opnieuw bedrijfsverplaatsing
6 jaar geleden maakten Cor en Llea-Anne Vlaanderen de overstap van sharemilker naar eigenaar van een melkveebedrijf. Op het Nieuw-Zeelandse Zuidereiland melken ze nu bijna 600 koeien.

Melk per man per uur

José Maria Pontes: "We willen zo efficiënt mogelijk werken"
Een gesprek met de eigenaar van Granja San José, een Spaans familiebedrijf met 1.200 melkkoeien en 14 miljoen kg quotum

Groei bij de dag

Bouw bij honderd koeien geen stal voor tweehonderd
Het thema van de Alta Dairy Day 2007 in het Groningse Garnwerd was 'Boeren met meer koeien'.

Eén miljoen kg melk per man

Arno en Lisa Schot groeien in Amerikaanse staat Michigan naar 2300 koeien
Tijdens de Alta Dairy Day 2007 hield Arno Schot een lezing over zijn vertrek, samen met zijn familie, uit de Flevopolder, naar Adrian, in de Amerikaanse staat Michigan.
right