Sitemenu

woensdag 27 januari 2021
left
content-main

grote landbouwbedrijven

Investeren over de grens

Jeroen Geerts: "De landbouw oogst door herkenbaarheid vertrouwen bij investeerders"
Grootschalige melkveebedrijven in het buitenland groeien vaak explosief. De kapitaalbehoefte op deze bedrijven is groot, waardoor particuliere geldschieters nodig zijn.

Zakelijkheid vervangt emotie

Cees Hartmans: "In quotumlanden is de emotie rondom fokkerij het grootst"
Ki-organisatie Alta focust wereldwijd op de progressieve, grote melkveehouders.

Opfokken in gemeenschap

José Ahedo: 'Bij groeiende melkveebedrijven is de toekomst gericht op gescheiden opfok'
Ruim vier jaar geleden ging Rancho Las Nieves in Spanje van start. Inmiddels huisvest het jongveeopfokbedrijf bijna 6000 stuks vee van 131 verschillende melkveebedrijven.

Oude eik van Ocean-View

Marvin en Darryl Nunes maken elk kalf op het bedrijf halstermak
De stier Ocean-View Zenith trekt momenteel bezoekers naar de stallen van Ocean-View in Californië. In het verleden was het vooral de stier Sexation die Ocean-View wereldwijd bekendheid bracht.

Non-stop groeien

John Verhaar: 'Stap van 30 naar 150 koeien was groter dan die van 150 naar 2400 koeien' - 25 jaar Veeteelt
Een nauwelijks voor te stellen bedrijfsontwikkeling hebben John en Anja Verhaar in Michigan gerealiseerd. Tussen de twee bedrijfsreportages zit een verschil van negen jaar en 1500 koeien.

Water eerste prioriteit

Automatisch checken van kreupelheid in melkstal op melkveebedrijf Mazaria in Marokko

Het moderne melkveebedrijf Mazaria in Marokko produceert met uit Europa en Amerika geïmporteerde dieren zo'n 14 miljoen kg melk per jaar.

Puntjes op de i's

Het Canadese Morsan Farms excelleert op velerlei domeinen van het vakgebied
Morsan Farms, waar met 600 à 800 koeien een quotum wordt volgemolken van 8,5 miljoen liter, zorgt voor een nieuwe dimensie in de West-Canadese melkveehouderij.

Niet meer op gevoel boeren

Familie Van Loon gebruikt medewerkers efficiënt bij bedrijfsomvang van 3500 koeien
Hun grootste perceel in Vlaanderen was 4,5 hectare, nu is alleen het mestbassin al 6 hectare groot.

Beter dan het origineel

Irene Nelson: "Ik ga niet naar een show voor plek twee, ik wil winnen"
Nelsonfarms (500 koeien is één van Amerika’s meest fanatieke bedrijven dat frequent deelneemt aan keuringen. Showkoeien krijgen per dier een apart rantsoen en worden dagelijks gewassen.
right