Sitemenu

donderdag 21 januari 2021
left
content-main

grote landbouwbedrijven

Na kwantiteit komt kwaliteit

Amerikaanse broers Crave van 0 naar 600 koeien in twintig jaar tijd
Reportage van een melkveebedrijf dat in 1993 was uitgeroepen tot het beste familiebedrijf van Wisconsin

Manager van melkvee en mensen

Maarten Molenaar brengt Nederlandse genen naar Polen
Een Nederlander in Polen is veemanager op een 4000 ha groot bedrijf met het beheer over de melkveehouderij met 25 Poolse medewerkers en 400 melkkoeien

"Wij verwennen 900 koeien"

Schaalvergroting zorgt bij Van Bakel in Vredepeel voor lage kostprijs melk
Een Limburgs familiebedrijf van 3 broers groeide in 15 jaar tijds van 130 MRIJ-koeien tot een veestapel van ruim 900 zwartbonte koeien, 700 stuks jongvee en 341 ha grond.

Doelstelling is twee miljoen

Symen Tamminga: "Fokkerij is onze zwakste schakel" - bedrijfsgrootte > 150 koeien [: kerst special]: Veehouders van formaat
2 broers zijn niet zozeer bezig met het fokken van mooie koeien, maar meer met de bedrijfsontwikkeling. Met ruim 200 koeien wordt een quotum van 1,88 miljoen kg melk vol gemolken

Groei naar tweemansbedrijf

Theo Bunnik: "Al ons geld gaat op aan melkquotum" - bedrijfsgrootte 90-150 koeien [: kerst special]: Veehouders van formaat
Sinds de zoon steeds meer op het bedrijf werkt richt dit melkveebedrijf (110 melkkoeien) zich op groei, met een productiestijging van 8.000 naar 10.000 l in 6 jaar tot gevolg

Voermengwagen

Arbeidsverlichting belangrijke overweging op grote bedrijven
Resultaten van een schriftelijke enquête over voersystemen onder 900 abonnees van Praktijkonderzoek Veehouderij

Duizend koeien rond de melkstal

Van den Tillaart creëert optimale omstandigheden voor productie 11 miljoen liter
Een jonge Brabantse melkveehouder wist zijn bedrijf in Oost-Duitsland in 8 jaar uit te bouwen tot 1.350 koeien en bijna 2.000 ha

Grillen van groeien

Steeds meer melkveebedrijven worstelen met bereiken van maximale arbeidscapaciteit
Op steeds meer melkveebedrijven is het plafond van beschikbare arbeid bereikt en daarom rijst de vraag hoe normaal de voorheen vanzelfsprekende jaarlijkse groei nog eigenlijk is

Pionieren en groeien

Robert Holtland: "Door in te kuilen gooi je zomaar honderd VEM weg"
Een bezoek aan een groot modern melkveebedrijf (250 melkkoeien), met een 200 m lange ligboxenstal en een serrestal als overkapping voor de kalver-iglo's

Optimaal groeien

"Na onze groeispurt daalden de kosten met 4,5 eurocent per liter melk"
Een bezoek aan een Engels melkveebedrijf, waar binnen 2 jaar de veestapel groeide van 160 naar 300 dieren
right