Sitemenu

woensdag 27 januari 2021
left
content-main

grote landbouwbedrijven

Grootste in Canada

Intensieve samenwerking succesfactor op melkbedrijf van Lennerd Kooyman en zijn zeven zonen
In deze bedrijfsreportage vanuit British Columbia huisvesten Kooyman (op 15-jarige leeftijd met zijn ouders vanuit Nederland geëmigreerd) en zijn 7 zonen ruim 1300 melkkoeien in een nieuwe stal

Service op maat

Amerikaanse KI-coöperatie CRI signaleert groeiende vraag van grote bedrijven
In Amerika constateert men een afname van het aantal melkveebedrijven en een toename van het aantal grote melkveebedrijven.

Slapende reus

Argentinie, land van zilver
Mogelijkheden van uitbreiding voor de melkveehouderij in Argentinie

F16 - fokker blijft melker

Klaas van der Ploeg melkt in Amerika ruim 13.000 liter per koe
Een reportage van een Nederlands veehouderijgezin dat 6 jaar geleden emigreerde naar Michigan

"Snelle en grote vorderingen"

Bert Meijerink, 'ploegleider' op Hongaars megabedrijf
De ervaringen en ondervonden tegenwerking van een Nederlander op een Hongaars veebedrijf (850 stuks vee, waarvan 300 melkkoeien)

'Koe niet laten denken'

Optimale verzorging loont op megabedrijf in Sachsen
Een bedrijfsreportage: Agrargenossenschaft Hainichen-Pappendorf is een van de Oost-Duitse LPG's die na de val van de muur als cooperatie is voortgezet.

Investeren in vee

Genetische aanleg remt Schotse Auldhame farms
Een impressie van een bijna 500 ha tellend melkveebedrijf aan de Schotse oostkust

Boer blijven

Mega-bedrijf van Jack Koopman draait op personeel
Ervaringen van een Nederlandse melkveehouder die in 1995 een voormalige Oost-Duitse staatsboerderij overnam, waar hij met 9 man personeel en met 750 zwartbonten 5,5 miljoen kg melk produceert

Embryowinning in eigen hand

Amerikaanse bedrijfsleider Wilson ziet BST als rendabel managementinstrument
De ervaringen en wensen van een bedrijfsleider van een 1500 koeien tellend melkveebedrijf in Californie
right