Sitemenu

zaterdag 6 maart 2021
left
content-main

groningen

'Emigreren' in eigen land

Peter en Marielle van der Harg verdubbelen bedrijfsomvang in Appingedam
Een bedrijf met 35 melkkoeien in Zuid-Holland verhuisde naar Groningen vanwege een beter perspectief

Hoe groter, hoe mooier

Blonde d'Aquitainestiertjes in opfokstation bij Kees en Petra Dekker
Op een Gronings veebedrijf hebben de Blonde d'Aquitainezoogkoeien gezelschap gekregen van 25 jonge stiertjes, die binnen het Blonde d'Aquitainestamboek tot het pas gestarte opfokprogramma behoren

Buist beheert en bouwt

Limousinliefhebbers werken samen met Natuurmonumenten op 800 hectare
Reportage van een veebedrijf waar 175 Limousinzoogkoeien biologisch worden gehouden en waaraan door Natuurmonumenten een vergoeding wordt gegeven voor het beheer van 800 ha grond

Lookings regeren bij Duursma

Looking Majorskoefamilie dwingt groeiende invloed af door productie- en exterieurkracht
Bedrijfs- en dierreportage n.a.v. het fokstiersucces van Looking Major, debuterend Celsiuszoon uit de Lookingfamilie

Kievest vliegt uit

Eerste Alta-Jabotzoon afkomstig uit Groningse koefamilie met flinke productiedrang
Zijn moeder werd niet in een vroeg stadium gecontracteerd en als kalf leek een carriere als natuurlijk dekkende stier het hoogst haalbare.

"Voerkosten hebben een optimum"

De meest temperamentvolle koeien blijven bij de familie Terpstra het langst in de stal
Reportage van een bedrijf, waar volledige weidegang een belangrijk uitgangspunt is. Een secuur beweidingsprogramma staat aan de basis van de lage voerkosten in de zomer

Max Westerdijk: eigen aanpak

Combinatie van Groninger en Friese lijnen bracht succes in Noord-Holland - fokstallen
De geschiedenis van een Groninger boerenzoon, die door zijn onorthodoxe aanpak van de fokkerij een belangrijke invloed kreeg in een periode, waarin oude bloedlijnen in Noord-Holland om vernieuwing vro

[Veehouders over project Praktijkcijfers :] Lager dan 300 kost saldo

Gerichter bemesten verlaagt overschot bij maatschap Kruizinga
Ervaringen van 2 bedrijven (beide circa 80 melkkoeien) die hebben deelgenomen aan het project Praktijkcijfers met als doel het stikstof-overschot zover mogelijk naar beneden te brengen

Blaarkoppen te boek

'een kudde van dit vee in het landschap is een lust voor het oog' - de Groninger blaarkop
N.a.v. het verschijnen van het boek "De Groninger blaarkop" wordt de geschiedenis van de Groninger blaarkop sinds circa 1880 weergegeven

'Durf fokdoel bij te stellen'

Huidige inseminatielijst familie Te Braake bevat slechts 25 procent fokstieren
Reportage van een bedrijf (ruim 100 stuks melkvee) met 1 miljoen kg melkquotum op 67 ha Groningse kleigrond
right