Sitemenu

zaterdag 6 maart 2021
left
content-main

groningen

Eiwit op eiland

Jan en Tineke Boschma fokken zwartbonten tussen rode akkers
Een Gronings echtpaar nam op een eiland voor de Canadese oostkust een melkveebedrijf met een melkquotum van 180.000 l over

Leren extensiveren

Theo en Alie van der Schoot merken verschil tussen Baflo en Bretagne
Bedrijfservaringen na een verhuizing van een melkveebedrijf van Groningen naar West-Frankrijk. Een al te intensief bedrijfssysteem is inmiddels opgegeven

Exterieur niet vergeten

Jozef Symons fokt op melk en korrigeert met exterieur
Bedrijfsreportage van een Belgisch gezin dat naar Groningen verhuisde met een gemengd bedrijf, maar nu helemaal is overgestapt op melkvee

Kuhpon op z'n Duits

Fanja Pon bouwt aan produktieve veestapels met gezonde koeien
2 nieuw gestichte melkveebedrijven in Oost-Duitsland staan onder supervisie van een Groningse boerendochter

Kick van keuringen

Familie Van Tilburg zoekt evenwicht in fokbeleid
De richting van het bedrijfsbeleid op een Gronings melkveebedrijf, waar men succesvol is op veekeuringen

Koe en topprestatie

4 artikelen, waarvan 3 bedrijfsreportages uit Schiermonnikoog, Groningen en Gelderland, en een interview met een ID-DLO-onderzoeker, die vindt dat er meer gewerkt moet worden met de erfelijkheidsgraad

Selecteren op eiwitpercentage

Inet blijft voor Groningse topmelker Riekus Klink belangrijkste criterium
3e van Groningen. Deze positie haalde een Groningse melkveehouder afgelopen jaar in de melkcontrolestatistieken. Een gesprek

Succesvolste keuringsboer

Jaap de Boer tekent voor interessante carriere
Jaap de Boer uit Schildwolde mag relatief gezien de meest succesvolle keuringsboer van het land heten. Enkele jaren geleden deed hij z'n veestapel van de hand.

Voeren tot in detail

Ruwvoeronderzoek als basis voor mineralenmengsel
Op een Gronings melkveebedrijf zorgde o.a. een speciaal voor het bedrijf samengesteld mineralenmengsel voor een stijging van de melkproduktie

Samen naar een miljoen

Bejaarde koeien leveren unieke prestatie in stal Van Velzen in Meedhuizen
10 van de 75 koeien op een Gronings melkveebedrijf, varierend in leeftijd van 10 tot 16 jaar, zijn er in geslaagd om in hun leven samen meer dan 1 miljoen kg melk te produceren
right