Sitemenu

zaterdag 6 maart 2021
left
content-main

groningen

Lang was de fokkerij in Groningen ook sterk op het exterieur georienteerd

Over de Groningse fokkerij, welke al in 1842 de eerste districtsstierenkeuring kende, die voor de zwartbonten tot de laatste wereldoorlog en voor de blauwkoppen tot ongeveer 1970 de toon aangaf

Streven naar evenwicht

Max van Tilburg: 'Grond is geen belegging, maar een belangrijke productiefactor'
De biologisch-dynamische bedrijfsvoering van Max en Ben van Tilburg is niet gebaseerd op een hocus-pocusfilosofie, maar op weloverwogen en evenwichtige bedrijfskeuzen.

Smakelijk vreten

Nico van den Akker: "Alles in teken van voeropname"
De voederstrategie van een Groningse boer tijdens de droogstand: hij stelt stimulering van de voeropname centraal in zijn droogstandsbeleid.

"Juist bij ons gaat het er scherp aan toe"

Bedrijfsleider Jan Vos probeert ideale werkplaats te creëren voor mens en koe
Een gesprek met de bedrijfsleider van Koepon (met 285 melkkoeien) over keuzes op het gebied van management, fokkerij, diervoeding en economie

Raken de foktechnische mogelijkheden voor de blaarkoppen uitgeput?

Beschouwing van de blaarkopfokkerij en het k.i.-programma, waarbij Groningen en Mid-West samenwerken

Ina en Benny Bredek voelen zich al Amerikanen

Binnen 4 jaar emigreerde een Gronings echtpaar naar Canada en vervolgens naar het Merengebied in de VS, waar ze trachten mee te doen in de top van de stamboekfokkerij

Opnieuw visgraat

Geen robot in nieuwe stal
Een familie op een Gronings melkveebedrijf koos bewust niet voor een melkrobot, maar voor een nieuwe melkstal. De melkmachine wordt als de motor van het bedrijf beschouwd

Voorzitterschap voorop

Simon Evenhuis boert efficient in ruimte van Groningen
De NRS-voorzitter aan 't woord over zijn Groningse melkveebedrijf

Druppel voor druppel

Sarina 7 treedt vastbesloten galerij tientonners binnen
Aandacht voor een hoog-produktieve koe en voor het Groningse bedrijf, waar ze nu vertoeft
right