Sitemenu

vrijdag 9 september 2022
left
content-main

groepshuisvesting

Fris, maar gezond

"Maak leeftijdsverschil in groepen niet te groot"
2 broers geven de ervaringen weer betreffende 2 iglo's, die geschikt zijn voor de huisvesting van 15 kalveren elk

Eigen plek creëren

"Standaardboxen voor jongvee vaak te krap" - special: Jongveehuisvesting
Een melkveehouder, die ook 170 kalveren heeft om op te fokken, varieert steeds de samenstelling en grootte der groepen. Hij geeft de voordelen hiervan aan

Droogstand van zes weken

Verkorten droogstandperiode en voeren in één droogstandgroep beter voor koe en veehouder
Wat beweegt Hendrix UTD te starten met de advisering om de droogstandperiode terug te brengen naar 6 weken? En waarom adviseert de voerfabrikant de droge koeien in 1 groep te voeren en te huisvesten?
right