Sitemenu

vrijdag 9 september 2022
left
content-main

groepsgrootte

Fris, maar gezond

"Maak leeftijdsverschil in groepen niet te groot"
2 broers geven de ervaringen weer betreffende 2 iglo's, die geschikt zijn voor de huisvesting van 15 kalveren elk

Eigen plek creëren

"Standaardboxen voor jongvee vaak te krap" - special: Jongveehuisvesting
Een melkveehouder, die ook 170 kalveren heeft om op te fokken, varieert steeds de samenstelling en grootte der groepen. Hij geeft de voordelen hiervan aan
right