Sitemenu

vrijdag 9 september 2022
left
content-main

groeitempo

Topmelken is economie

Meer groei tijdens opfokperiode levert hogere vaarzenproductie
Het saldo per koe op melkveebedrijven met meer dan 10.500 kilo melk ligt 410 euro hoger dan op andere bedrijven.

Meten, meten en weer meten

Duurzaam en gezond vee begint bij investeren in jongveeopfok - special Jongveeopfok
Benadrukt wordt dat er maar één manier is om na te gaan of de jongveeopfok voor het toekomstige melkveebestand gelukt is, namelijk consequent controlemomenten inbouwen
right