Sitemenu

maandag 25 mei 2020
left
content-main

graslandverbetering

Kwaliteit gras loopt terug

Kans van slagen is bij graslandvernieuwing in het voorjaar beduidend lager - special Grasland
De afzet van graszaad is in Nederland de laatste jaren fors afgenomen. Volgens teeltdeskundigen zijn het scheurverbod en veel ruwvoervoorraad daarvan de oorzaak.

Structureel vernieuwen

René de Jong: "Twintig procent meer opbrengst door graslandvernieuwing" - special Grasland
Elke 8 tot 10 jaar vernieuwt René de Jong de grasmat. Dat past binnen de wisselteelt, maar de keuze is ook met feiten onderbouwd.

Gras goed onderhouden

Marcel van Leeuwen: "Je moet hier een beetje van de grond afblijven" - special Grasland
Een teeltlaag van ongeveer 30 cm met daaronder vette klei maakt graslandvernieuwing voor Marcel van Leeuwen niet eenvoudig.

Kansen voor onkruid door minder mest

Vooral het moment van onkruidbestrijding bepaalt de mate van succes - special Gewasbescherming
Minder bemesting, een lagere pH-waarde en minder weidegang verhogen op dit moment de onkruiddruk in grasland. Het strooien van kalk, kali en een goede bemesting helpen onkruid voorkomen.

Nieuws

Het ministerie van LNV geeft een tijdelijke vrijstelling op het scheurverbod op gras op zand- en lössgronden. De vrijstelling geldt van 1 september tot en met 15 september.

Grasland scheuren toegestaan voor betere conditie grasmat
right