Sitemenu

dinsdag 28 september 2021
left
content-main

graslanden

Waterberging

Wat zijn effecten als gras lange tijd onder water staat?
Om het overstromingsgevaar in te dammen zoeken waterschappen gebieden om in noodgeval het extra water te bergen. Graslanden komen daarvoor het meest in aanmerking.

EO21 is nieuwe trend

'graslandcontrole' moet volgens PV-onderzoekers net als bij melkcontrole kengetallen opleveren - special grasland
PV-onderzoekers geven de nieuwe trends in graslandbeheer aan. Hierbij verkondigen zij de komst van een nieuw beweidingssysteem: extensief omweiden (EO) genaamd

Ideale maaimoment

Laat en nat voorjaar zorgt voor 'stuntwerk tussen de buien door'
3 meningen over het ideale maaimoment n.a.v. de ervaringen in dit voorjaar

Max van Tilburg: ekologisch boeren vraagt uitgekiend graslandbeheer

Indrukken van een Zuidhollands melkveebedrijf, waar 4 jaar geleden is overgestapt van een gangbare bedrijfsvoering naar het ecologische systeem

Beregenen rendabel

Vroegere berekeningen veel te algemeen gesteld
In de zomer van 1993 t/m 1995 is op de Cranendock gegekeken naar mogelijkheden het overgebleven grasland nog zo goed mogelijk te benutten.
right