Sitemenu

vrijdag 9 september 2022
left
content-main

graslandbeheer

'Kaas is van nature een suf product'

Cono-directeur Eric Hulst geeft aan premie weidegang vervolg in Caring Dairy
Een voorlopersrol past Cono Kaasmakers wel. De zuivelonderneming was in 2002 de eerste die weidegang stimuleerde en pakt nu het duurzaamheidsproject Caring Dairy op.

Bodeminsect pest grasland

Albert Ester: "Emelten zitten in de bodem en trekken de sprieten gras de grond in" - special Gewasbescherming
De problemen met emelten in grasland en ritnaalden in mais nemen de laatste jaren toe. Dat zegt Albert Ester, entmoloog bij het Praktijkonderzoek Plant en Omgeving.

Voeren met zetmeel en gras

Veel weidegang en bijproducten goed voor 10.000 kilo melk met 3,70 procent eiwit
Bedrijfsreportage van een melkveebedrijf in Friesland, waar in 2006 met een vastberaden graslandbeheer en fokbeleid en een lage krachtvoerverstrekking een saldo van 24,48 euro per 100 kg melk werd ger

Nieuws

LTO Nederland heeft bij het ministerie van LNV een verzoek ingediend dat graslandvernieuwing op zand- en lössgrond gedurende dit najaar mogelijk moet maken. Door de extreme droogte en hitte zijn percelen deels of helemaal verdroogd en onherstelbaar beschadigd.

Volgens LTO zijn sommige percelen op zand- en lössgronden onherstelbaar beschadigd

Nieuws

Door flinke winterschade aan de grasmat besluiten dit voorjaar beduidend meer veehouders tot in- of doorzaai van weipercelen.

Door de winterschade verkocht Limagrain al 35 procent meer graszaad

Nieuws

Grasmengsels met daarin een flink aandeel van de vroege soorten bieden goede perspectieven voor een vroegere en vlotte voorjaarsproductie.

Samenwerken met akkerbouwers kan extra ruwvoer opleveren

Nieuws

Steeds meer veehouders benutten internet om informatie te zoeken over grassen en graslandbeheer.
Internet gebruiken voor graslandinformatie

Nieuws

In Vlaanderen is het demonstratieproject'Bewust beperkt beweiden - beter voor koe en boer' gestart.
Vlaams weidegangproject gestart
right