Sitemenu

dinsdag 24 mei 2022
left
content-main

graskuilvoer

Nieuws

De graskuilen die in september 2010 zijn gemaakt, zijn dankzij de hoge verteerbaarheid en het suikergehalte prima geschikt voor melkkoeien.

Het ruw-as-gehalte van de herfstkuilen ligt boven de grens van de gewenste streefwaarde

Nieuws

De voorjaarskuilen van 2010 wijken qua samenstelling behoorlijk af van die van voorgaande jaren. Het gras bevat opvallend weinig structuur en veel suiker.

De gemiddelde vem-waarde van de voorjaarskuilen is met 956 hoog

Nieuws

Blgg voegt dit seizoen het kengetal ‘broeigevoeligheid’ aan Kuilkenner toe. Dit kengetal geeft aan of de kuil een grote kans heeft op broei na het openen van de kuil. Op basis hiervan kan de veehouder maatregelen nemen om uitkuilverliezen te verkleinen. Het nieuwe broeigetal geeft al voordat de kuil wordt geopend informatie over het risico op broei tijdens het uitkuilen.

Kuilen worden steeds droger en hoger, waardoor broei na het openen van de kuil vaak voorkomt
right