Sitemenu

vrijdag 9 september 2022
left
content-main

gras

Nieuws

Het aandeel veehouders dat deelneemt aan bedrijfsspecifieke excretie (bex) is dit jaar opnieuw gestegen.

De stijging van het aantal bex-deelnemers was het grootst in grasrijke gebieden

Nieuws

In 2011 behaalden Koeien & Kansen-bedrijven gemiddeld een ton droge stof meer opbrengst uit gras- en maisland dan het gemiddelde praktijkbedrijf.

Koeien & Kansen-bedrijven bereiken een hogere stikstofbenutting

Nieuws

De Nederlandse graspercelen kennen momenteel een grote variatie in de voederwaarde van vers gras.

De Heus adviseert drie weken de tijd te nemen voor de rantsoensovergang

Nieuws

Het eiwitgehalte van vers gras ligt momenteel vijftien procent boven het niveau van vorig jaar.

Volgens De Heus is spreiding ruweiwitgehalte in vers gras tussen grondsoorten hoog

Nieuws

Door schimmels op najaarsgras kan de gevoeligheid voor zonlicht van de huid van runderen toenemen. De Gezondheidsdienst voor Dieren (GD) in Deventer kreeg de afgelopen weken verschillende meldingen binnen van zonnebrand, zo meldt het tijdschrift Boerenvee.

In najaarsgras kunnen schimmels zorgen voor leverschade bij rundvee

Nieuws

De voorjaarskuilen van 2010 wijken qua samenstelling behoorlijk af van die van voorgaande jaren. Het gras bevat opvallend weinig structuur en veel suiker.

De gemiddelde vem-waarde van de voorjaarskuilen is met 956 hoog

Nieuws

De zomerkuilen van 2009 hebben een hogere vem en een betere verteerbaarheid dan in voorgaande jaren, maar zijn ook gevoelig voor broei.

Zomerkuilen noteren hoge vem
right