Sitemenu

vrijdag 9 september 2022
left
content-main

geslachtsbepaling

Superpinkenstier: alleen vaarskalveren

Gesekst sperma biedt mogelijkheden bij het verminderen van moeilijke geboorten
Wageningse onderzoekers bekeken of het seksen van sperma interessant is om moeilijke geboorten bij pinken te vermijden en of dit financieel voordeel kan opleveren

Sperma van konijnen met sukses door Amerikaanse onderzoekers gescheiden

Onderzoekers van het Agricultural Research Centre in Beltsville, ressorterend onder het ministerie van Landbouw in de V.S., testten met succes een spermascheidingstechniek in een proef met konijnen.

Trage start sperma seksen

Volgend jaar gesekst sperma van Nederlandse en Vlaamse stieren
Weergave van de stand van zaken betreffende de toepassing van gesekst sperma in de rundveehouderij, waar te hoge kosten en te lage bevruchtingsresultaten nog steeds de voornaamste drempels zijn.

Nieuwe metode van embryoseksen geeft vrijwel zekerheid: een koekalf of een stierkalf

Beschrijving van de "PCR-polymerase kettingreactie-methode" voor geslachtsbepaling, die voor Nederland via bemiddeling beschikbaar is, met vermelding van de mate van betrouwbaarheid

Nieuwe methode sperma seksen

HG gaat via XY-volumetechniek sperma sorteren in mannelijke en vrouwelijke cellen
Op basis van een techniek, waarbij mannelijke en vrouwelijke zaadcellen worden gesorteerd op grond van hun verschil in volume, hoopt Holland Genetics over 3 jaar een apparaat te hebben, waarmee de eer

Vaars of stier op bestelling

Seksen van embryo's meest betrouwbaar bij geslachtsbepaling van kalveren
De mogelijkheden van geslachtsbepaling van kalveren worden nagegaan

Zeker van een vaarskalf

Geert van Dalen: "Paar tientjes extra spermakosten snel terugverdiend" [: kerstspecial]: 2007: het jaar van... sperma seksen
Er zeker van zijn dat de beste koeien en pinken een vaarskalf brengen. Dat is de reden dat Geert en Jitske van Dalen uit Bakkeveen 40 rietjes gesekst sperma kochten.

Seksen in stroomversnelling

Dit jaar gesekst sperma van Nederlands-Vlaams geteste stieren op de markt
Een schets van de situatie en ontwikkelingen rond het vermarkten van gesekst sperma. Van CRV is bekend dat men hier in 2007 mee begint
right